Úplný půst

Piješ pouze tekutiny (obvykle pouze několik dní)

Danielův půst

Nejíš maso, sladkosti ani pečivo. Piješ vodu a džusy. Jíš ovoce a zeleninu.

Třídenní půst

Může to být Úplný půst, Danielův půst nebo půst kdy se vzdáš jedné nebo více věcí ze svého pravidelného jídelníčku.

Částečný půst

Částečný půst bývá v rozmezí od 6 hodin do 15 hodin nebo od východu slunce do západu. Můžeš si vybrat jeden ze tří půstů: Úplný, Danielův nebo se vzdáš jedné či více věcí ze svého pravidelného jídelníčku.

Biblické odkazy o půstu:
Matouš 6:16-18, Matouš 9:14-15, Lukáš 18:8-14

Jaký je vztah mezi modlitbou a čtením Božího slova (Bible):
1.Samuelova 1:6-8 a 17-18, Nehemiáš 1:4, Daniel 9:3 a 20, Joel 2:12, Lukáš 2:37, Skutky 10:30, Skutky 13:2

Společný půst:
1.Samuelova 7:5-6, Ezdráš 8:21-23, Nehemiáš 9:1-3, Joel 2:15-16, Jonáš 3:5-10, Skutky 27:33-37

Nezapomeň, že Bůh odpovídá svým požehnáním na upřímný postoj tvého srdce, které ho hledá (Izajáš 58, Jeremijáš 14:12, 1. Korintským 8:8) Ať tě Bůh hojně požehná během tvého půstu!