Jak začít

Začni s jasným cílem. Buď konkrétní. Proč se postíš? Hledáš směr, uzdravení, obnovu manželství nebo řešíš rodinné problémy? Čelíš finančním problémům? Požádej Ducha svatého o vedení. Denně se modli a čti si Bibli.

Duchovní příprava

Vyznej Bohu své hříchy. Požádej Ducha svatého, aby odhalil tvé slabé stránky. Odpusť všem, kteří ti ublížili a požádej o odpouštění ty, kterým jsi ty mohl ublížit. (Marek 11:25, Lukáš 11:4 a 17:3-4) Poddej celý svůj život Ježíš Kristu a odmítni světské touhy, které tě brzdí (Římanům 12:1-2)

Rozhodnutí, co vypustit během půstu

Je na tobě, jaký druh půstu si vybereš. Můžeš se postit úplně a pít pouze tekutiny nebo si možná chceš postit jako Daniel, který abstinoval od sladkostí, masa a pečiva a z nápojů pil pouze vodu. Nezapomeň se v době jídla místo toho modlit a číst Bibli. Během půstu obvykle není pro tvé tělo vhodné konzumovat kávu, sycené/bublinkové nápoje, někteří mají negativní reakce při konzumaci silného černého nebo zeleného čaje. Pití alespoň 2 litrů čisté vody denně je důležité.

Co mohu očekávat?

Během půstu dochází ve tvém těle k detoxikaci. Tělo vylučuje toxiny ze svého systému. To může způsobit mírné obtíže jako je bolest hlavy a podrážděnost při odklonu od konzumace kofeinu a cukru. A pochopitelně budeš mít bolesti z hladu v oblasti žaludku. Omez fyzickou aktivitu a v případě cvičení se věnuj pouze lehčím cvikům. Počítej s časem na odpočinek i během dne. Půst přináší zázračné výsledky. Když se postíš, následuješ Ježíšův příklad. Věnuj čas poslechu chvalozpěvů a duchovní písní. Pokus se během dne co nejčastěji modlit. Co nejvíc se vyhýbej běžným rozptýlením a zaměřuj své srdce a svou mysl na hledání Boží tváře.

Jak půst ukončit

Na konci půstu se nepřejídej. Postupně navykej znovu na pevnou stravu. Jez malé porce a svačiny.