Podle Bible existují tři povinnosti každého křesťana: dávat, modlit se a postit se. Biblický půst vyžaduje hodně disciplíny a síly – síly, kterou můžete obdržet pouze od Boha. Vaše soukromá disciplína vám přinese odměnu v nebi (Matouš 6).

Když dáte Bohu svůj čas na začátku roku skrze půst, modlitbu a dávání, můžete nastavit kurz pro celý rok.

Proč bych se měl postit?

  1. Potřebujete uzdravení, nebo zázrak?
  2. Potřebujete jemný Boží dotek ve svém životě?
  3. Máte v sobě sen, který může uskutečnit pouze Bůh?
  4. Potřebujete se znovu přiblížit k Bohu?
  5. Toužíte po hlubším, intimnějším a silnějším vztahu s Pánem?
  6. Chcete zvýšit svou citlivost na Boží přání?
  7. Potřebujete se zbavit pout, která vás drží v zajetí?
  8. Máte přítele nebo někoho na kom vám opravdu záleží a potřebuje spasení?
  9. Toužíte poznat Boží vůli pro svůj život?

jaké jsou druhy půstuCo říká bible o půstu

1. Timoteovi 2:1-2

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“

Římanům 12:01

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

Matouš 6:33

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Izajáš 58:6

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?“

Chceme vás povzbudit, abyste během půstu své modlitby zamířili na konkrétní cíl. Společně se budeme zaměřovat na dvě specifické oblasti: leadership a finance. Bible nás nabádá, abychom se modlili za naše lídry (1. Timoteovi 2:1-2). Když vyvyšujeme v modlitbě naše lídry, zde ve Spojených státech a po celém světě, můžeme očekávat, že bude nastolen Boží mír v našem životě a v našem národě.

Dalším velkým příslibem, z knihy proroka Izajáše, prohlašuje, že zvolený půst “odstraní těžká břemena a potřebné propustí na svobodu.” Žijeme v těžké ekonomické době, a já vím, že tak mnoho lidí má finanční těžkosti. Když se scházíme a spojujeme k půstu a modlitbě, věřím, že vaše břemena budou zrušena a do vašeho života bude uvolněné finanční požehnání!

Doporučujeme vám, abyste hledali Pána v modlitbě a dovolte, aby rozhodnutí o vašem biblickém půstu pocházelo od něho. Prosím Pána, aby vám během doby půstu a modlitby ukázat konkrétní oblasti a cíl. Věříme, že, jak se modlíme a hledáme Boha a dáváme mu náš nejlepší čas na začátku roku, bude mu požehnaný náš celý rok (Matouš 6:33)!