PŮST 2015 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

Očekáváš růst v roce 2015? Začíná to  ve tvé mysli.

Už jsi měl někdy na sobě oblečení, i přestože ti nebylo, nebo už nebylo v módě? Stejně tak, jako to děláme se starým oblečením, někdy se držíme starých způsobů přemýšlení, starých šablon chování. Někdy to, co brání Bohu, aby nám mohl dát do života růst, je ta věc, kterou máme mezi vlastníma ušima! Stáváme se přesvědčenými, že nikdy nebudeme svobodní od starých bojů, nebo se stále pokoušíme získat růst ze své vlastní síly. Když si zvolíme pokořit se před Bohem a důvěřovat Mu, přes naše slabosti a přetransformovat své myšlení, pak Bůh může poslat růst do našeho života.

Apoštol Pavel napsal: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12:1-2 Bůh ti chce dát proměnu – začni svojí vlastní myslí.

Vidíte, není nic špatného na tom, chtít větší duchovní dary. Není nic špatného chtít po Bohu, aby vám přinesl růst do vašeho života. Ale musíte si pamatovat, že tu nejsou žádné zkratky. Předtím než tě Bůh bude moc přetvořit, mus