PŮST 2016 – DEN PRVNÍ

Na počátku

„Na počátku Bůh,…“ (Genesis 1:1)

 

Předtím, než bylo cokoliv jiného, byl Bůh. To by měl být předpoklad ve tvém životě.

 

Zaslechl jsem malého chlapce, který si hrál se svou matkou a tento rozhovor probíhal asi takto: “Mami co je důležitější, čokoláda nebo cheesburger?” Matka empaticky odpověděla, “čokoláda!”

 

“Co je důležitější, hrát si nebo koupání?” Matka chvíli uvažovala a pak odpověděla, “hraní.”

 

“Super mami a co je důležitější Bůh nebo naše rodina?”

“Bůh” odpověděla.

“Co? Jako fakt? Je důležitější než my?” Přestože zněl trochu smutně, tak neváhala s odpovědí.” “Ano, mezi Bohem a čímkoliv jiným, to bude vždy Bůh, kdo bude důležitější. To je to co tvoří naší rodinu!”

Tvoje volba dát Boha na první místo na začátku tohoto roku ti ustanoví tvé priority na dalších 12 měsíců. Tím, že ses rozhodl na začátku roku postit se a modlit se, prohlásil jsi, že Bůh je na prvním místě ve tvém životě a to ti otevírá dveře k Jeho záměrům a tvému jasnému nasměrování.

 

SLYŠTE TEN HLAS… MODLETE SE DNES:

Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne a tvé zdraví rychle rozkvete; tvá spravedlnost tě bude předcházet a Hospodinova sláva tvé řady uzavře.Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší tě; o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde! Izaiáš 58:8-9