PŮST 2015 – DEN DESÁTÝ

Hlad vede k vášni, vášeň vede k moci. Duchovní hlad je prvním krokem k mocnému životu. Hlad vede vášeň, vášeň vede moc. Jednou, když Ježíš s učedníky cestovali Samařím cestou do Galileje, zastavili u studny v Samařském městě. Učedníci šli do města koupit nějaké jídlo, ale Ježíš zůstal u studny. Místní Samařská žena přišla ke studni pro vodu. Neznáme její … Read More

PŮST 2015 – DEN DEVÁTÝ

Učiň svůj půst něčím víc než denní rutinou – udělej ho skutečnou věcí Půst by neměl být pouze další náboženskou rutinou. Tvůj půst by měl být vášnivý a vycházet ze tvého srdce. V Izajáši 58, se Bůh hněval na lidi, kteří se nepostili ze svého srdce. Jejich forma půstu byla pouhou rutinou, vnější věcí, která měla ukázat jak moc jsou … Read More

PŮST 2015 – DEN OSMÝ

Co se stane, když přinesete svou zlomenost Bohu? Snažili jste se někdy naplnit Boží plány skrze svojí vlastní sílu a schopnosti? Většina z nás bojujeme s myšlenkou, že je to naše vlastní schopnost, která přivádí Boží pozornost, ale ve skutečnosti naše vlastní schopnosti, jsou to poslední, co Boha zajímá.  Bůh odpovídá na zlomenost, protože zlomenost Mu dělá prostor, aby mohl … Read More

PŮST 2015 – DEN SEDMÝ

Tři věci, jak změnit „bláznivě zaneprázdněný“ životní styl. Žiješ „bláznivě zaneprázdněný“ životní styl? Přebíháš neustále z jedné aktivity k druhé? Jíš často během kontrolování svého emailu nebo kalendáře? Hlavně jsi tak zaneprázdněn, že nemáš čas se zastavit a poslouchat Boha? Rozvíjení intimního vztahu s Bohem potřebuje čas. Pokud jsi byl tak zaneprázdněný, že jsi neměl čas na Boha, tak je … Read More