PŮST 2015 – DEN ČTRNÁCTÝ

Tři věci, které možná nevíš o moci vytrvalosti

Spousta zázraků, o kterých čteme v Bibli, se stala díky trpělivosti. Podívej se na příběh ženy, která krvácela 12 let. Doktoři pro ní nemohli nic udělat. Byla prohlášena za “nečistou” tehdejšími lidmi a velice často jí ignorovali. Když se přiblížila k lidem, tak před ní utíkali, aby se vyhli kontaminaci. Ale ona slyšela o Ježíši! Přestože byla vyhnána, přestože se musela proplazit, nechtěla si nechat utéct příležitost, aby se alespoň dotkla cípu Jeho roucha. Kdoví? Co když se ho dotkne a bude konečně uzdravená!

Tak se proplazila zástupem. Ona vytrvala a třesoucí se rukou se prsty dotkla cípu Jeho roucha.

V mžiku nechala odejít všechny pochybnosti a byla naplněná teplem a Boží láskou, která začala procházet jejím tělem a uzdravovat všechno to, co v ní bylo nemocné. Cítila Pánovu moc díky své vytrvalosti – a také On jí cítil! Ježíš cítil jak se uvolnila moc z Jeho těla, zastavil se a začal hledat toho, kdo se ho dotkl.

Lukáš 8:47 Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.

 

Jeden z nejmocnějších aspektů půstu a modlitby je, když se učíme postit a modlit s vytrvalostí. Nepřítel nenávidí, když se modlíme a postíme vytrvale. Zde jsou tři věci, které si možná neuvědomuješ ohledně vytrvalosti

  1. Když se vytrvale modlíš a postíš, tak tě to přivádí do míst, kde se Bůh bude mocně pohybovat ve tvém životě. Tato žena přijala uzdravení, když vytrvale následovala Ježíše.
  2. Když se vytrvale modlíš a postíš, Bůh cítí tvé potřeby. Stejně tak jako cítil, když se ho dotkla žena, která potřebovala uzdravení, i uprostřed zástupu.
  3. Když se vyrtvale modlíš a postíš, tak to láme všechny překážky, které máš ve svém životě. Tak jako ta žena, krvácela 12 let, ale její vyrvalost prolomila všechen odpor v jejím životě.

 

Nezáleží na tom jak dlouho potřebuješ uzdravení, není moc pozdě začít být vytrvalý a modlit se a postit za zázrak. Pokud je tvá rodina ve zmatku, tak si uvědom, že není příliš pozdě vytrvale se postit a modlit za Boží intervenci. Pokud potřebuješ zažít průlom či růst v jakékoliv oblasti tvého života, buď vytrvalý v přinášení té věci před Pána. Pamatuj si Vytrvalost láme všechen odpor!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *