PŮST 2015 – DEN ČTVRTÝ

Budeš schopen uctívat během těžkých chvil?

Těžkosti jsou nevyhnutelné. Budou stále přicházet. Přijdou chvíle, kdy budou tvé volby a tvé jednání vůči Bohu testovány. Když přijdou ty chvíle, jak se zachováš?Uděláš kompromis  a budeš reptat, nebo pozvedneš své ruce a budeš uctívat Boha?

Job byl testován do morku kosti. V jeden jediný den, ztratil všechno – všechen svůj majetek, jeho stáda, služebníky i své děti – všechno bylo zničeno v mžiku. Během jednoho hrozného dne Job procházel jednou tragickou událostí za druhou. Poslední kapkou bylo, když se dozvěděl zprávu, že všech jeho deset dětí bylo zabito ve vichřici.

Job 1:20-22 nám říká, jak se Job zachoval v momentě kdy slyšel vůbec nejničivější zprávu, kterou člověk může slyšet: „Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.“ Jobova odpověď byla úžasná. Uprostřed problémů, on uctíval Boha!

Všiměte si toho, že se Job zarmoutil. Roztrhl své roucho, oholil si hlavu. Toto bylo to, co lidé v Jobově době dělali v hlubokém zarmoucení. Cítil nevýslovnou bolest, ale místo toho aby byl naštvaný a zahořklý vůči Bohu kvůli své bolesti, tak vylil svou bolest a zlomenost Bohu v uctívání.

Jobův zážitek nám přináší otázku:Budeš dál uctívat Boha i tehdy půjde li všechno ve tvém životě špatně? Je velice snadné uctívat, když je všechno v pořádku. Nejtěžší test víry je tehdy, když jsi schopen uctívat v těžkých a bolestivých momentech. Job si vybral uctívat uprostřed jeho bolesti. Můžeš udělat také tuto volbu dnes, že v každé situaci chceš uctívat Boha.

Každý bude čelit testům. To je čas, kdy je skutečně důležité, rozhodnout se, že nehledě na cokoliv budeš uctívat Boha. Předtím když byl Job zdravý, když vychovával děti a viděl  všechno to rostoucí požehnání, předtím, než přišli zkoušky, tak se Job rozhodl, že bude uctívat Boha v každé situaci.

Teď je ten čas, kdy by ses měl rozhodnout, že budeš uctívat Boha, nehledě na okolnosti, kterým čelíš. Během toho co se postíš a modlíš, tak se připravuješ na odpovědi v těžkých chvílích, že budeš uctívat na místo hněvu s chválou na místo hořkosti. I v krizích, pokud se postíš a modlíš a hledáš Boží tvář, budeš cítit Boží lásku a pokoj a přijmeš moudrost a sílu, abys vytrval a uspěl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *