PŮST 2015 – DEN DESÁTÝ

Hlad vede k vášni, vášeň vede k moci.

Duchovní hlad je prvním krokem k mocnému životu. Hlad vede vášeň, vášeň vede moc.

Jednou, když Ježíš s učedníky cestovali Samařím cestou do Galileje, zastavili u studny v Samařském městě. Učedníci šli do města koupit nějaké jídlo, ale Ježíš zůstal u studny. Místní Samařská žena přišla ke studni pro vodu. Neznáme její jméno, ale to co se učíme z jejího příběhu je něco o duchovním hladu.

Tato žena byla překvapena, když jí Ježíš požádal o vodu, protože židé se Samaritány nemluvili. Ale byla ještě mnohem více překvapená, když jí Ježíš začal říkat podrobnosti z jejího života. Ježíš věděl, že byla pětkrát vdaná a že muž, se kterým žije, není její manžel. Když jí Ježíš řekl, že je Mesiáš, byla tak nadšená, že se nestarala o vodu ze studny a běžela do města a všem vyprávěla co právě zažila.

Samaritáni následovali pouze prvních pět knih Bible. Neznali celkovoou pravdu. Ale byli hladoví. Chtěli mnohem víc. Když muži ve městě slyšeli slova této ženy, šli ven, aby viděli Ježíše na vlastní oči. Uvědomte si, učedníci byli ve městě, oni nepřivedli nikoho, kdo by potřeboval uzdravení, nebo někoho kdo by potřeboval vzkřísit z mrtvých či potřeboval vysvobození. Všechno co přinesli zpátky byl oběd. Ale když tato Samařská žena šla do města, přivedla sebou celé město, aby si poslechli Ježíšovu dobrou zprávu.

Když se lidé ze Samaří posadili kolem Ježíše, učedníci připomínali Ježíši jídlo. Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. (Jan 4:34). Vidíte, učedníci chtěli naplnit svá břicha jídlem, ale Bůh chtěl naplnit město probuzením.

Může se to stát i nám dnes – být tak naplněni, že nebudeme mít hlad po Bohu a žádnou vášeň pro Jeho práci. Můžeme se snadno stát tak plni sebe samými, že potřebujeme být vyprázdněni skrze půst a modlitbu. Fyzický hlad přináší zpátky duchovní hlad. Prorazíte-li pomocí duchovního hladu a vášně, tak bude uvolněná moc. Kde je hlad, tam je vášeň, kde je vášeň tam je moc. Kdykoliv vidíme v Bibli uvolnění Boží moci, je to doprovázené někým kdo byl hladový a vášnivý po Bohu, který se nestaral, co si ostatní myslí.

Bůh hledá lidi, kteří neztratí svůj hlad a neztrácejí svou vášeň. Těmto lidem může požehnat v plnosti. Jsou to lidé kterým Bůh může dát růst. A čím víc jim Bůh dá růst, tím víc hladoví, tím jsou vášnivější a tím víc se uvolňuje Boží moc.

Pokud chcete žít život v plnosti Boží moci, pamatujte si: Hlad vede k vášni a vášeň vede k moci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *