PŮST 2015 – DEN DRUHÝ

Tvá situace je nemožná? Tvůj se je nemožný? To je úžasné!

Nemožné situace a nemožné sny jsou úžasné, protože se dotýkají nadpřirozené, zázračné Boží moci. Pokud čelíte něčemu nemožnému, nezoufejte – Bůh se specializuje na nemožné. Ale nemožné věci se jen tak nedějí, abysme mohli vidět nemožné věci, musíme hledat Boha skrze půst.

Matouš 17 říká příběh o otci, který měl démony posedlého syna. Čtyři roky se bezmocně koukal na svého syna, který měl křeče, skákal do ohně, nebo do vody. Sebevražedný duch jím neustále zmítal.

 

Otec vyzkoušel každou možnost, aby byl jeho syn uzdraven. Dokonce ho i vzal za učedníky, ale nic se nezměnilo. Otcova situace se zdála nemožná. Potom zaslechl, že je poblíž Ježíš! Když dovedli syna k Ježíši, On napomenul ďábla a ten opustil chlapce. Jaký zde byl rozdíl? Proč mohl Ježíš vyhnat zlého ducha, když učedníci toho nebyli schopni? Ježíš už dal učedníkům autoritu, aby vyháněli zlé duchy a uzdravili každou nemoc. Tak proč nemohli učedníci vyhnat zlého ducha a uzdravit chlapce?

Učedníci se ptali na stejnou otázku a Ježíš jim odpověděl v Matoušovi 17:20-21: On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“1Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“

Ježíš jim řekl, že potřebují víru, ale víra nebyla to jediné co potřebovali. Také potřebovali modlitbu a půst. Víte, Ježíš před touto událostí strávil 40 dní a 40 nocí na poušti, kde se postil a modlil. Syn Boží se postil, protože On věděl, že nadpřirozené věci se uvolňují pouze skrze půst. Pro Ježíše, vyhnat démony nebylo nemožné, protože On strávil čas v půstu a na modlitbách. Byl připraven vidět nemožné věci.

Chtěl bys, aby se nemožné věci stali realitou? Potřebuješ zoufale řešení nemožné situace? Následuj příklad Ježíše. Modli se a věř, ale tím nekonči. Udělej další krok, udělej to mocné rozhodnutí, abys mohl vstoupit do nadpřirozeného skrze půst.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *