PŮST 2015 – DEN DVACÁTÝ

Jsi křesťan s možností vzdát to?

Cítil ses někdy, že bys to chtěl vzdát, nebo odhodit ručník do ringu? Možná ses unavil z bojů a bitev. Život nabízí spoustu možností k tomu vzdát to. Ale předtím než to vzdáš, potřebuješ porozumět tomu, že bitva není o tom, čemu čelíš. Nebojuješ se svou rodinou nebo manželstvím, finančními problémy či nemocemi. Skutečným nepřítelem je tvá mysl. Nepřítel chce, aby ses dostal do bodu, kdy už víc nemůžeš, vzdáš to. Způsob jak to překonat je, vyhodit možnost vzdát se. Když to uděláš, bitva je již vyhraná.

Židům 10:39 říká:“Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. My se neotočíme zpátky! Tolik lidí začlo silně, ale někde na cestě, zažili problémy. Ve chvílích kdy se začali koukat po způsobech jak se otočit.  Nezáleží na tom, jak silný byl tvůj start, pokud možnost vzdát se, je možností. Učiníš si každou bitvu jednoduší, když vypustíš z mysli, že by ses otočil zpět.

Ježíš rozumněl pokušení vzdát to. Byl pokoušen aby to vzdal, když se postil na poušti po 40 dní. V zahradě když se modlil, mohl Ježíš povolat anděli, aby ho vysvobodili z kříže. Ale on vytrval. Nezvdal to. Když nastavíš svou mysl na vyšší věci, nastavíš svou mysl na Krista a Jeho příklad. A Ježíš to nikdy nevzdal!

Rozhodnutí nikdy se nevzdat, vás ukotví hlouběji v duchu, myšlenkách a vašich slovech. Když začnete přemýšlet o tom to vzdát, začnete mluvit o tom, že se vzdáte. Když začnete mluvit o tom, že se vzdáte, tak to nejspíše vzdáte. Místo toho, začněte myslet a mluvit slova, která odjímají možnost se vzdát: „Nikdy se nevzdám. Nikdy neopustím Boha. Nikdy nepřestanu chodit do sboru. Nikdy se nevzdám svého manželství. Nikdy to nevzdám se svými dětmi. Nikdy nedovolím, aby můj sen zemřel. Nikdy nepřestanu žít pro Ježíše.“

I když celý tvůj život ses vzdával, dnes je čas zrušit možnost vzdát se od teď napořád. Protože náš Bůh to nevzdává – on je ten kdo dokonává! Filipenským 1:6 …a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Bůh to s tebou nikdy nevzdá. On to s tebou dokončí! Během toho co se postíš a modlíš, rozhodni se, že se nikdy nevzdáš Boha. Odeber možnost vzdát se ze svého života odteď napořád!

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *