PŮST 2015 – DEN DVANÁCTÝ

Potřebujete Boží připojení ve svém životě? Začněte trávit čas na modlitbách!

Skutky 10 kapitola změnily historii. Před touto událostí byla dána dobrá zpráva pouze židům. Ale všechno se změnilo, když Kornélius a Petr se připojili na Boha v modlitbě.

Kornélius byl zbožný Ital, který miloval Boha. Byl pohan, ale on a jeho rodina věřili v Boha  a chtěli Ho poznat. Na konci čtvrtého dne modliteb (pravděpodobně i půstu), se anděl Páně zjevil a řekl mu, aby poslal pro muže jménem Petr, který je v Jopě, zhruba 50 Km vzdálené. Kornélius poslal služebníky na cestu, aby nalezli Petra.

Další den, byl Petr na střeše v Jopě a přemýšlel nad obědem, když mu Bůh dal vizi o jídle. Bůh použil jídlo, aby ukázal Petrovi, že dobrá zpráva není pouze pro židy, ale pro všechny. Během toho co Petr dostával tuto vizi, tak přijeli služebníci Kornélia.

Dva muži, vzdáleni mnoho kilometrů, byli Božsky spojeni skrze modlitbu. Jeden hledal a druhý měl odpověď. Oba dva se modlili a napojili se tak. Ještě předtím, než se kdy setkali osobně, jejich modlitby se setkaly v nebi. Modlitba je tak mocná! Kornélius zanechal modlitbu v nebi a když se šel Petr na střechu naobědvat, Bůh navázal spojení, které otevřelo spasení pro pohany.

Uvědomte si, že se Kornélius modlil, předtím než získal Boží spojení. Tyto modlitby byly vyslyšené Bohem a čekaly v nebi. Modlitby nemají datum expirace. Pokud se modlíš v souladu s Boží vůlí, On vždy slyší. Můžeš si být jist, že jsi rozpochodoval něco nadpřirozeného, i když to teď nemůžeš vidět v přirozeném světě. Pokud nedostaneš odpověď na modlitby hned, nepřestávej se modlit! Nenech odejít svou víru a důvěru v Boha. Tvé modlitby nebudou nikdy ignorované nebo zahozené. Budou čekat ve frontě v nebi na správný čas, kdy Boží vůle odešle odpověď.

Bůh má pro tebe připojení do Božského království! Když se modlíš, tvé modlitby se zapojují do Božího plánu, zdrojů a moci v nebi. Bůh neustále navazuje spojení všude po světě – ve věcech, o kterých nevíme. A skrze půst a modlitbu se stáváme součástí tohoto Božského orchestru spojení. Pamatuj si slova z Jakuba 5:16 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne…“ Růst přichází skrze modlitbu. Nepřestávej se modlit. Bůh tě slyší a uvidíš úžasné výsledky!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *