PŮST 2015 – DEN JEDENÁCTÝ

Skrze Boží obnovující moc, nepřijde nic nazmar

Pamatuješ si, když vzal Ježíš pět bochníků chleba a tři ryby a nakrmil kolem 5 tisíc lidí? Po tom co lidé dojedli, Ježíš řekl: „Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!“ (Jan 6:12) V Božích rukách, nepřichází nic nazmar. Možná bojuješ s jednou z těchto situací:

  • Možná jsi strávil roky modlitbami za někoho ve své rodině, aby byl spasen a neviděl si žádnou odpověď?Možná je to pouze nepřítel, který se ti snaží nalhat, že pouze marníš čas.
  • Byl jsi část svého života závislý na drogách nebo alkoholu? Cítíš se, že už je moc pozdě, aby Bůh skrze tebe něco dělal?
  • Viděl jsi vztahy ve svém životě, jak se drolí a rozpadají? Vypadá to tak, že zraňění ve tvém životě jsou tak hluboká, že už nikdy nemůžou být uzdraveny?
  • Ztratil si práci nebo prošel špatnou investicí a tvé finance jsou ve zmatku? Možná se cítíš, že už nikdy neobnovíš svou ztrátu.

Dnes je den k prohlášení, „Už žádný promarněný čas. Žádné další ukradené roky, vztahy, zdraví anebo zdroje v mém životě.“ Pokud je tvůj život naplněn rozbitými fragmenty, poskládej je dohromady a polož je před Hospodina. On obnoví a přebuduje, rozbité části tvého života. Bůh se stará o každý kousek a úlomek.  V Božích rukách není nic promarněného. Marnotratný syn v Lukáši 15 promarnil svůj čas, své prostředky, své vztahy a své zdraví. Ale když všechny kousky a úlomky přinesl zpátky ke svému otci, tak ten kompletně obnovil to, co bylo promarněno. Neudělá tvůj nebeský Otec to samé pro tvůj život a ještě víc? Když věci vypadají, že jsou moc zničené, moc promarněné, už dávno pryč – nevzdávej to! Místo toho to dej Bohu. Bůh obnoví a přinese růst. Izajáš 58:12 říká: „Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.“ Bůh zaslibuje, že lid, který se bude postit a modlit za obnovení lidí, toho co bylo od věků v troskách, tak z toho povstanou základy pro další generace. Nikdy si nemysli, že už jsi příliš vzdálený, nebo že tvá situace je příliš špatná, nebo že jsi ztratil příliš času. Bůh s tebou nikdy neskončí. Bůh to s tebou nikdy nevzdá. Bůh vezme části a úlomky tvého života a provede obnovení – pokud Mu to dovolíš – protože v Božích rukách není nic promarněného!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *