PŮST 2015 – DEN OSMÝ

Co se stane, když přinesete svou zlomenost Bohu?

Snažili jste se někdy naplnit Boží plány skrze svojí vlastní sílu a schopnosti? Většina z nás bojujeme s myšlenkou, že je to naše vlastní schopnost, která přivádí Boží pozornost, ale ve skutečnosti naše vlastní schopnosti, jsou to poslední, co Boha zajímá.  Bůh odpovídá na zlomenost, protože zlomenost Mu dělá prostor, aby mohl uvolnit svou moc v naší slabosti, k naplnění jeho plánů.

Pamatujete si na příběh kdy Bůh mluvil k Mojžíšovi skrze hořící keř? 40 let před touto událostí, Mojžíš uprchl z Egypta jako zlomený a zmatený člověk. Jeho pýcha a horlivost ho vedli k vraždě Egypťana, který tloukl žida. Další den, Mojžíšův vlastní lid se postavil proti němu a vládce Egypta ho chtěl zabít. Mojžíš utekl na poušť a začal nový život. Oženil se, založil rodinu a začal chovat ovce. On pohřbil sám sebe do nové identity, až k pastevecké holi, která byla neustále v jeho ruce. Tato hůl symbolizovla víc než jen samotný nástroj – symbolizovala co udělal a čím byl.

Když Bůh zastavil Mojžíše u hořícího keře, Mojžíš byl zlomený člověk, ale Bůh ho chtěl použít, aby propustil Jeho lid ze zajetí. Mojžíš se ptal Boha, jak by ho vůbec mohl použít díky jeho omezením, zlomenosti a hrozné minulosti. A tak Bůh řekl Mojžíšovi, aby hodil na zem hůl, kterou drží ve své ruce. Když jí upustil, uvědomil si symbol své vlastní identity a své vlastní síly. Bůh zázračně proměnil mrtvou hůl do hada a ukázal mu tak, že může použít cokoliv, co chce, aby to sloužilo Jeho záměrům! Mojžíš, zlomený člověk, byl naplněn mocí a Boží přítomností a lidé byli propuštěni ze zajetí.

Jsou i dnes lidé v zajetí? Chce nás Bůh použít, aby nám přinesl svobodu? Ano! Tou skutečnou otázkou je: Narušíš svou denní rutinu dostatečně, abys byl zlomený před Hospodinem, aby si tě mohl použít ke Svým záměrům? Zlomenost, která přichází během půstu, když odhodíš všechno co tě indentifikuje a skloníš se k Ježíšovým nohám. Když přijdeš k Bohu ve zlomenosti a slabosti, Bůh tě může použít abys zvládl daleko víc, než co jsi dokázal ve své vlastní síle.

Pamatujete si co Bůh řekl Pavlovi v 2. Korintským 12:9  „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ Je to Boží moc,  ne naše síla, která přináší růst. Během toho co se modlíš a postíš, tak si jsi vědom své vlastní slabosti. Dej svojí zlomenost Bohu a uvidíš jak se Jeho moc manifestuje skrze tvou slabost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *