PŮST 2015 – DEN PATNÁCTÝ

Tři volby, které děláte, když si vybíráte půst!

Půst a modlitba jsou nepohodlné a těžké.  Je potřeba rozhodnost a odhodlání, odvrátit se od věcí světa a přiblížit se Bohu skrze modlitbu a půst. Pořádně se koukněte na tuto pasáž z Jakuba: Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jakub 4:4b, 7-10 Tato pasáž nám ukazuje na tři volby, které děláš když se rozhodneš se postit:

  1. Vybereš si poddat se Bohu. Kdo kontroluje tvůj život? Jakub to vysvětluje, takže jsme buď řízeni Bohu nebo se poddáme Satanu. Koukněte se na to co říká Jakub:
  • Buď jsi přítel Boží a nepřítel světa, nebo přítel světa a nepřítel Boha.
  • Buďto se  bráníte Bohu a nebo ďáblu
  • Buďto se blížíte k Bohu a nebo se oddalujete od něj.
  • Půst je volba odvrátit se od světa a poddat se pod autoritu a nadvládu Boha. Když si vyberete půst, vybíráte si kompletně se poddat Boží kontrole ve  svém životě.

2.Vybereš si přijmout prázdnotu. Půst není veselá hodina; půst je čas kdy přijímáš zlomenost a prázdnotu. Když se postíš stáváš se víc a víc citlivý na Božího Ducha, často se stává, že pláč je jediné to, co se děje ve tvém srdci. Je čas pro radost a smích, ale také čas pro pokání, truchlení a hledání očištění. Když si vybereš půst, vybíráš si vyprázdnit se před Bohem a tím pak můžeš být naplněn Jeho Duchem.

3.Vybereš si, že pokoříš sám sebe.  Lidská přirozenost je, se povyšovat, ne pokořovat. Chceme se ukazovat ve svém nejlepším světle. Chceme být důležití. Ale když si vybereš půst, tak jdeš proti své přiroznosti a pokoříš se před Bohem. V Boží přítomnosti je těžké cítit něco jiného než pokoru a úctu. Když si uvědomíme, že je Bůh a jak jsme proti němu malí, stáváme se Božím veslem, které Bůh může použít a Bůh nás vyzvedne. Když si vybereš půst, vybíráš sei nechat odejít pýchu, pokoříš se a necháš Boha, aby tě vyvýšil v Jeho čas a Jeho způsobem.

Špatná volba je jednoduchá, ale za výsledek má negativní následky. Dobrá volba je možná těžká, ale přináší velkou odplatu. Když si vybereš se postit, tak tím děláš velmi dobrou volbu – ve které máš zaslíbení, že bude Bohem odplacená. Půst možná bude na chvíli těžký, ale výsledkem je nadpřirozené požehnání a růst ve tvém vlastním životě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *