PŮST 2015 – DEN ŠESTÝ

Divil ses někdy tomu, že se Ježíš postil?

Když byl Ježíš na zemi, byl Bohem a člověkem v jedné osobě. Proto je v Bibli nazýván „Synem člověka“ a „Synem Boha“. Přesto, že byl Boží Syn a On a Otec jsou jedno, tak se Ježíš postil. Proč? Protože věděl, že bude čelit každé těžkosti, která je lidem známá a že se potřebuje postit, aby měl sílu zvládnout každou situaci. Ježíš se modlil aby nám ukázal, že nemáme být kontrolováni našimi chutěmi. On se postil, aby nám byl příkladem, jak zvládnout cokoliv, čemu budeme v životě čelit. Pokud byl Ježíš veden k půstu, nedává smysl, že i pro nás je velice důležité se postit?

Předtím, než Ježíš začal svojí službu zde na zemi, tak se postil. „Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.“ (Matouš 3:16-4:2)

Když byl Ježíš ještě celý mokrý z Jordánské vody, Bůh prohlásil, jak je potěšený Ježíšem. Jak lépe začít veřejnou službu, než když sám Bůh veřejně prohlásí, jak je nadšený z tebe! Ale místo toho, aby Ježíš vydělával na popularitě, Ježíš šel do uplné izolace po 40 dní, nic nejedl a byl pokoušen ďáblem. Ježíš se postil, předtím, než kázal, předtím než někoho uzdravil, a předtím než si povolal učedníky. Když Ježíš úspěšně dokončil Jeho půst, byl připraven na duchovní bitvu, která ho čekala a vykročil do Jeho osudu zde na zemi.

Jakou duchovní bitvu očekáváš ve svém životě? Potřebuješ průlom v osobním životě, své rodině, financích, tvém sboru, nebo ve tvé komunitě? Následuj Ježíšův příklad. Modli se, posti se, aby byla uvolněná Boží moc, abys to mohl zvládnout a zvítězit. Bůh vám dá růst a vylije požehnání na tvůj život během toho co se budeš postit a modlit, budeš připraven na naplnění osudu, který pro tebe připravil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *