PŮST 2015 – DEN TŘETÍ

Váš život je součtem rozhodnutí, které děláte.

Každý den děláš rozhodnutí, která ovlivňují tvou budoucnost. Když si vybereš, že budeš jíst sladké místo jablka, tak to bude mít v budoucnu vliv na tvé zdraví. Pokud se rozhodneš kolik peněz utratíš a kolik budeš šetřit, tak to zapřičiní tvou finanční stabilitu. Podle toho jak serozhodneš, že budeš chovat ke své rodině a přátelům, tak to bude mít vliv na stav tvých vztahů. Ale tou nejdůležitější volbou, je jak budete reagovat na Boha. Tvé chování vůči Bohu ovlivní růst a požehnání, které přijmeš v nadcházejícím roce a ve skutečnosti, to jak se rozhodneš vůči Bohu, tak to ovlivní tvůj osud.

Bible často mluví o důležitosti našich rozhodnutí. Celá 28. kapitola Detronomia je věnována volbám, dělání dobrých věcí a následného požehnání, nebo konání zlého a k tomu vázanému prokletí. Jozue 24:15 Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Když Elišáš vyzívatl proroky Bála, tak se ptal. „Jak dlouho budete váhat mezi dvěmi rozhodnutími? Pokud je Hospodin Bůh, následujte ho; pokud Baal, následujte ho.“(1. Královská 18:21). Římanům 12:9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Pokud děláš rozhodnutí proti něčemu, děláš tím i rozhodnutí pro něco. Pokud se rozhodneš ošklivit si zlo, tak si tím volíš lnout k dobrému. Pokud si zvolíš ignorovat dotazování se Hospodina v oblastech, ve kterých děláš rozhodnutí, které rozhodují o Jeho nejlepším plánu pro tvůj život. Vybrat si správně, není vždycky nejsnažší, ale stojí to za to. A navíc Boží milost je vždy dostatečná.

Zde jsou tři způsoby jak dělat dobrá rozhodnutí:

 

  1. Každý čelí pokušení, to zahrnuje i tebe. Někdy budeš pokoušen, abys udělal špatné rozhodnutí. Jakub 1:14 říká: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Pokušení přijde, nenech se jím překvapit. Raději očekávej, že budeš pokoušen a připrav se na to.
  2. Připrav se teď, dělat dobrá rozhodnutí v budoucnosti. Modli se, posti se a čti Bibli abys naplnil své vědění a nabyl síly, a připravil se tak na dělání dobrých rozhodnutí, kterým budeš čelit v těžkých situacích. Pokud budeš čekat s přípravou až na chvíli, kdy budeš čelit pokušení, tak je daleko pravděpodobnější, že uděláš špatné rozhodnutí. Připrav se v předstihu. Modli se, posti se a či svou Bibli pravidelně. Začni teď!
  3. Rozvíjej svůj vztah s lidmi, kteří usilují o to dělat Boží rozhodnutí. Spousta lidí se kterými se setkáváš nesdílejí tvé hodnoty. Chození do církve, dobrovolně sloužit a zapojovat se do domácích skupinek tě dává dohromady s lidmi, kteří čelí stejným bojům jako ty. Udělet správné rozhodnutí je snažší ve více lidech

Na tvé volbě záleží. Určují průběh tvého života, V Detronomiu 30:15 Hospodin říká, „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo;“ Měj na paměti dělat dobrá rozhodnutí. Odvrať se od zlého a drž se dobrého.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *