PŮST 2015 – DEN TŘINÁCTÝ

Pokud potřebuješ vedení a nasměrování, potřebuješ se modlit.

Pravděpodobně jsi si vědom toho, že Bůh má plán pro tvůj život a práci, kterou máš dělat. Zajímalo tě někdy, jaký je ten záměr? Cítil ses někdy nejistý ohledně práce, kterou Bůh chce, abys dělal? Většina z nás občas nemůže rozeznat co je Boží plán pro náš život. Tohle je další oblast kde půst a modlitba dělá velký rozdíl v životě – otevírá to tvé srdce k naslouchání Božího nasměrování. Půst je v jedné rovině s tvým úkolem.

Bible mluví o mladém muži jménem Saul, který sledoval Štěpána, následovníka Ježíše, který byl  vytažen ze synagogy a byl brutálně ukamenován za městem. Saul byl poslušný židovskému zákonu a to pohánělo Saulovo odhodlání vymýtit „tyto nebezpečné“ následovníky Ježíše. Skutky 8:3 Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře.

Jednoho dne, byl Saul na cestě do Damašku, aby zatkl následovníky Krista, které pronásledoval, když se jeho svět otočil vzhůru nohama. Saul byl sražen na zem a oslněn zářivým světlem. Slyšel hlas muže, který mluvil a zeptal se ho, kdo k němu mluví. Odpověď byla, „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ.“ V tu chvíli, byl Saul oslepen a musel být veden svými muži po zbytek cesty do Damašku. Tam se po tři dny modlil, bezpochyb přemýšlel co se bude dít dál. Saul netušil, že Bůh má pro něj práci a půst a ho dal do souladu s touto prací.

Naproti ve měste byl muž jménem Ananiáš, který byl hladový po Bohu a toužil mu sloužit. Bůh mu pověděl Ananiáši, najdi Saula a polož své ruce na jeho oči, aby mohl znovu vidět. Potom co byl Saulovi obnoven zrak, Saul přešel z pronásledování křesťanů do toho být jedním z nich. Změnil své jméno na Pavel a byl naplněn vášní po Ježíši. Skrze půst, Pavel zjistil to, co Bůh po něm skutečně chce, aby dělal ve svém životě.

Efezským 2:10 říká:Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“  Když se modlíš a postíš, tak se napojuješ na Boží plán, který zamýšlel pro tvůj život, pak pro tebe pracují všechny dobré věci, které Bůh pro tebe připravil, abys v nich chodil. Když se nepostíš a nemodlíš, nenapojuješ se na Boží nasměrování.

Je úžasné si představit, že Bůh, který vládne vesmíru, se tak moc stará o nás, že má plán pro každý z našich životů. Jak úžasné je, že Jeho plán pro nás je dobrý a předčí dokonce naše největší představy.  Pokud si nejseš jistý, jaký ten plán je, vzpomeň si, že ti ho Bůh chce ukázat a že když se postíš a modlíš, nasměrováváš svůj život na přijmutí tvého poslání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *