PŮST 2016 – DEN DESÁTÝ

Nikdy předtím se mi tolik nestýskalo

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.” Žalm 63:2

Všimněte si, že David neříká, že by toužil na poušti po vodě, ale po Bohu. Jsme vedeni naším tělem více, než bychom měli. Chceme to, co chceme, když to chceme a chceme to hned! Pokud chceme vyměnit naše tělesné potřeby za duchovní touhu, musíme trávit čas na budování vztahu s Ježíšem.

Půst je duchovní disciplína, která nám dovoluje zaměřit naši pozornost na Boha. Znamená to

krmit svého ducha a opomíjet své tělo. Většinu času, to děláme obráceně, zanedbáváme svého ducha a krmíme své tělo.

Spousta velkých mužů a žen v Bibli se postili. Mojžíš, David, Nehemiáš, Ester, Daniel, Eliáš, Pavel, Petr a dokonce i sám Ježíš. Vydali se vyššímu standardu, aby naplnili Boží záměry na této zemi.

Půst “sesazuje z trůnu” vládu našich tělesných chutí tak, abychom mohli rozvíjet hlad po Něm a snáze se tak zaměřit na vedení Duchem svatým.

SLYŠ DNES TEN HLAS…. DNES TĚ VYZÝVÁM

Udělej to rozhodnutí, že prohloubíš svůj vztah s Ježíšem. Posti se a modli se, zaměř svou pozornost na Něj ve chvalách a Duch svatý stvoří v tobě touhu po tom trávit víc času s Bohem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *