PŮST 2016 – DEN DRUHÝ

Podívej se znovu

Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. II.Korintským 5:16

Co Pavel myslel tím, když psal: ”Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně”? Jednoduše to, abychom se místo zaměření na chyby jiných věřících, pokusili na ně dívat jako na obnoveného ducha v neobnoveném těle. Skutečností je, že byli smířeni s Bohem skrze Krista a díky tomu mají potenciál k naplnění velkých věcí. Není pochyb o tom, že když se jedná o vztahy, tak je to často hodně náročné. Špatní lidé vás mohou zranit a dobří lidé vám mohou pomoci. Není však vaše práce, abyste chodili a “rozdělovali” lidi na základě omezených znalostí o nich. Pokud se na ně můžete podívat Božíma očima a vědět to co Bůh pro ně naplánoval, možná byste byli méně kritičtí a naopak více chválili. Místo toho abyste na ně koukali zhora, tak na nich hledejte potenciál, investujte do nich čas, energii a lásku. Proč? Protože Bůh je velký v “právu vzájemnosti”: Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní” Efezským 6:8. Vzdáváme to s lidmi, protože nevidíme to, co vidí Bůh nebo nerozumíme tomu, čemu On rozumí. Bůh hledí na to, co do nich vložil, na něco co nemůžeš vidět. A On to s nimi nevzdal, takže zadrž svůj soud a kritiku. Co kdyby Bůh hleděl na tebe skrz chyby, které jsi udělal? Místo toho abys hledal na lidech to nejhorší, hledej to nejlepší. Když to najdeš, živ to a čerpej to. Jinými slovy: Buď ochotný podívat se znovu!

Když uctíváme


Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3:16

Hudba je v Bibli zmíněná 800x. Více než 200x Bůh dává instrukce. “Přijďte do mé přítomosti s chválami.” Zpívání Bohu je více než jenom skutek uctívání, je to skutek poslušnosti.

Boží největší zázraky, které známe, se udály za zpěvu. Žalm 105:2 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Během toho co chválíme dílo jeho rukou a hloubku Jeho lásky, ostatní lidé slyší a přijímají zprávu o Jeho naději.

Zpěv láme řetězy svázanosti (Skutky 16:25-26). Když se vydáme za naše pozemské okolnosti a zpíváme chvály, tak změníme atmosféru. Když zpíváme, pevnosti a závislosti se lámou, hřích už nás nemůže držet v zajetí.

V neposlední řadě, naše uctívání připravuje vítězství (II.Korintským 20:21). Když zpíváme, posíláme Ducha Páně mezi nás, prohlašujeme naši závislost na Něm a dáváme znát jeho přítomnost v našich životech.

Je daleko víc záměrů našeho uctívání. Když zpíváme Bohu, tak On odpovídá.

SLYŠTĚ TEN HLAS… DNES SI ZAPAMATUJTE

Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! O jeho slávě národům vyprávějte,o jeho divech řekněte lidem všem!Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! 1. Letopisů 16:23-25

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *