PŮST 2016 – DEN DVANÁCTÝ

Bůh ti odpustí a obnoví tě

Otče, zhřešil jsem” Lukáš 15:18

Příběh marnotratného syna začíná takto: “Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. Lukáš 15:11-13

Tento mladý muž byl špatný, hodně zlý! Na středním východěk kde byla patriarchální společnost, tato neúcta vůči otci byla naprosto neúnosná. Jako mladší syn mohl zdědit třetinu rodiného dědictví, ale až po smrti otce. Takže on mimo řečí otci říká: “přeji si, abys už zemřel.” Pokud vám to přijde šokující, jeho otec odpovídá s láskou, milostí a ještě víc šokujícím způsobem. Pokud si Boha neskutečně zranil, tak toto je pro tebe povzbuzením. Když se tento chlapec vrátil domů – zlomený, zničený, znechucený – Bible říká: “Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.” Lukáš 15:20

V této kultuře otec nikdy neběžel. Hrdý patriarcha, by nikdy nepozvedl své roucho, aby byly vidět jeho holé nohy a nikdy by neběžel! To, na co se Ježíš snaží ukázat, je tohle: V tu chvíli kdy se obrátíš zpátky k Bohu, on poběží s otevřenou náručí, aby ti odpustil tvé hříchy a obnovil tě do Jeho rodiny. Tak poběž právě dnes!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *