PŮST 2016 – DEN OSMÝ

Skrze to všechno

Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících. Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není! Žalm 92:12-15

Někdy to vypadá, že život je jenom jeden velký pohyb. Život prochází situacemi, které jsi ani neplánoval a ani si o nich nesnil. Změna je náročný proces. Když bouře změn přichází, tak testuje a posilňuje tvůj kořenový systém. Když netrávíš čas s Bohem, když oblohu zakryjí mraky, můžeš být úplně nepřipravený, abys přestál životní bouře, které přijdou.

Pavel říká, že se naučil žít, nehledě na okolnosti. To je cíl, kterého by měly naše srdce dosáhnout! On zná, jaké to je dotknout se dna a být spokojený a ví, jaké to je dosáhnout výšek a být spokojený.

Čas, který trávíme velebením Boha skrz půst, modlitby a chvály – nehledě na naše okolnosti – ti pomůže být více zakořeněn ve víře, připraven na to, čelit bouři. Bůh může zapříčinit, že budeš vzkvétat i během těžkých okamžiků a lidé, kteří vzkvétají v těžkostech, jsou právě ti, kteří mění osud!

SLYŠ DNES TEN HLAS…. MODLI SE DNES

Hospodine, přijímám Tvou milost, být spokojený v každé situaci, když mám nedostatek, i když mám přebytek. Uč mne žít pokorně, bez ohledu na okolnosti. Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. Žalm 17:15

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *