PŮST 2016 – DEN OSMÝ

Strach je ztráta času

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4:6

Strach je jednou z věcí, která krade nejvíce času. Sám Ježíš se ptal: “Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?” Matouš 6:27 Strach je vrah odpočinku a vztahů. Pronásleduje nás a zaneprazdňuje naší mysl. Přestože jsme někdy schopni fungovat navenek, tak ta ničící síla se skrývá uvnitř nás. Tento nepřítel, se jmenuje špatná nálada, ničí kreativitu, vyčerpává tě a nejsi schopný se ho zbavit. Proč bojujeme tak moc s věcmi, které nemůžeme změnit? Jeden pastor píše: “Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že nemůžu jít spát a mít v hlavě problémy dne. Protože pak jsem celou noc bojoval s problémy, které jsem stejně do rána nemohl vyřešit. Nespočet dní jsem šel do práce a cítil jsem se jako opotřebovaná pata, staré boty. Byl jsem daleko míň efektivní, napjatý, neschopný plné kapacity a okrádalo mě to o vztahy.” Vidíte se v tom? Je tu Boží předpis ke strachu, a je daleko efektivnější než psychiatrické léky: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.”Filipským 4:6 Místo toho se modlete za všechno. Řekněte Bohu, co potřebujete a děkujte mu za všechno, co pro vás udělal.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Filipským 6:7-9

Dovol Bohu, aby tě osvobodil od veškerého strachu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *