PŮST 2016 -DEN PÁTÝ

Ježíš slyší tvůj nářek

Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2:18

Čelíš domácímu uzavření? Ježíš neměl místo, kde by složil hlavu. Využil tě někdo? Ježíš žil mezi otroky a platil daně cizímu císaři. Ale co když je problém opačný a máš úspěšné podnikání, které skvěle funguje? Týká se to Ježíše? Ano. On vycvičil a dohlížel na Jeho vlastní organizaci: 70 mužů a nespočet žen, kteří ho podporovali finančně a hledali u Něj vedení. Jsi zodpovědný za rozpočet, nebo najímáš pracovníky? Ježíš ví, že vedení lidí není snadné. Jeho skupina zahrnovala fanatiky, kteří nenáviděli Římany a výběrčí daní, kteří pro ně pracovali. A co rodinné napětí? Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. Marek 3:21 Choval se k tobě někdo zle? Noc před jeho smrtí,
Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.“ Matouš 26:59
Ježíš zažil každou oblast lidského života, „všechny zkoušky a utrpení“ Židům 2:18 Autor Max Lucado napsal:“Ježíš byl natolik rozlobený, aby vyčistil chrám, rozrušený natolik, aby plakal na veřejnosti, miloval legraci natolik, že ho nazývali pijanem, půvabný natolik, aby zaujal děti, natolik chudý, aby si musel půjčovat peníz, pro ilustraci během kázání, dostatečně radikální, aby ho vyhnali z města, dostatečně zodpovědný, aby se postaral o svou matku, natolik zkoušený, že mohl cítit satanův smrad a natolik dychtivý, aby potil krev. Takže proč musel Ježíš vydržet tu největší bolest? Tohle je jasná odpověď „Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2:18
Ježíš dnes slyší tvůj nářek!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *