PŮST 2016 – DEN SEDMÝ

Buď dnes nositelem Božího pokoje!

„Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto radost ti, kdo radí ku pokoji.“ Přísloví 12:20
Jednoho dne stál Ježíš na palubě člunu a přikázal živlům: Utiš se! (Marek 4:39). K údivu všech zúčastněných, se Galilejské moře uklidnilo tak, že bylo jako louže. Možná nejsi schopný udělat nic se svým životem, ale když Ježíš, dárce pokoje, žije s tebou, tak ti dá moudrost mluvit k problémům v životě, k situacím a utiší je. V roce 1420 německý mnich Thomas a Kempsi řekl: „Nejdříve měj pokoj uvnitř sebe, abys mohl nést pokoj ostatním. Nemůžeš dávat druhým, co sám nemáš. Otázka je, kde můžeš získat pokoj o kterém mluví? V nebi! Bible říká: „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakub 3:17-18 V televizním rozhovoru se Barbara Walters ptá velice známého herce Richarda Dreyfusse: „Pokud bys mohl mít pouze jedno přání v životě, co by to bylo? Bez rozpaků odpověděl: „Pokaždé když mám narozeniny, pokaždé když sfoukávám svíčky, pokaždé když vidím padat hvězdu, přeji si to samé… vnitřní jistotu.“ A víte co? Lidé kolem tebe se cítí úplně stejně. Takže buď dnes nositelem Božího pokoje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *