PŮST 2016 – DEN SEDMÝ

Jeho jméno je překrásné

Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno.” Žalm 91:14

V biblických dobách často jména reprezentovala jejich dědictví, profesi, jejich charakter a nebo reputaci. Bůh zjevil sám sebe svému lidu skrze svá jména. Skrze Jeho slovo, nám Bůh říká, že je spravedlivý, naším praporem, naším pastýřem, naším zaopatřitelem a naším lékařem.

Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Isaiáš 9:6 On je všemohoucí Bůh vesmíru a stará se o nás. Nezáleží na tom, jakou máme prosbu, náš Bůh se stará.

Garantuji vám… cokoliv co potřebujete, se vztahuje k některému z Jeho jmen. Jeho jméno je mocné a Ježíš zaslibuje, že o cokoliv požádáme v Jeho jménu, On učiní. Když se ve víře modlíme Jeho jméno, tak je všechno možné!

SLYŠTE TEN HLAS… DNES SE MODLETE

Nebeský Otče, děkuji Ti za to, že jsi pro mně vším. Jsi můj uzdravitel, můj pastýř, můj zaopatřitel. Je neskutečné, že Stvořitel nebe i země zná mé jméno a vyslýchá mé modlitby. Dnes volám k tobě Pane, protože ve tvém Jménu nacházím vše, co potřebuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *