PŮST 2016 – DEN ŠESTÝ

Nemluv o tom!

“Řeči klevetníkovy jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrob.” Přísloví 18:8

Pomluvy ničí reputaci a přátelství. Drží to druhé od otevření se a získání pomoci, kterou potřebují. Bible dává pomluvy do stejné kategorie s vraždou (viz Římanům 1:29). Možná to není tvůj záměr, ale tvá slova mohou někomu zlomit srdce. Není překvapující, že lidé pomlouvají v salónech krásy, u kadeřníka, v práci, ale co v církvi? Není to tak zřejmé, protože my jsme odborníci v maskování. Například, kamarád se ti svěří o svých problémech v manželství, nebo že má jeho dítě problém s drogami, co s tím uděláš? Zvedneš telefon a svoláš modlitební řetěz. “Sdílíš to” pod maskou přímluvné modlitby. Jakub píše:” Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakub 1:26. Proč má Bůh tak negativní pohled na pomluvy? Protože to vypovídá o křesťanském prostředí, že je nedůvěryhodné, že člověk s problémem je víc v bezpečí půlmetru pod zemí, než v církvi. Všimli jste si, jak se pomluvy po této půdě rychle kysele šíří? A jedni z největších nepřátel jsou křesťanští vedoucí, kteří chtějí udělat dojem ve svém shromáždění, tím že probírají detaily bojů někoho jiného. Pokud najdete tuto tendenci uvnitř sebe, potřebujete se modlit:

“Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, Žalm 19:14. Pokud to musíš někomu říct, řekni to Bohu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *