PŮST 2017 – DEN ČTRNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-18 17.56.05

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Poslední záležitostí, se kterou budeme během návratu k Bohu mít co do činění, je hřích v našem životě. Římanům 3:23 nám říká, že všichni zhřešili a postrádají Boží slávu. Hřích, nevyznaný hřích, je pravděpodobně tou největší bariérou, které věřící lidé mohou čelit, když se snaží přijít blíž k Bohu. Chtějí blízkost s Otcem, ale mají špatné porozumění jejich hříchu a odpuštění. Jiní přicházejí z opačné strany. Věří, že mohou hřešit a že jejich hřích nemá vliv na jejich vztah s Bohem, tahle představa je ještě daleko nebezpečnější.

Zeptej se sám sebe, co ti Bůh říká. Někdy jediný způsob, jak může Bůh přivádět lidi do světla je, že je nechá projít temnotou. Žalm 77:13 říká, že Bůh má dva plány týkající se tebe a mě. Říká, že je svatyní a je bouří. Jinými slovy, Bůh si použije atributy, jako jsou chvály, kázání, lásku svatých a modlitby za spasení. Ale Bůh si použije také bouři, jako jsou překážky, nepříznivé okolnosti nebo nepříznivé situace, které nám Bůh posílá jako varování.

Bůh ti dává vždy možnost pokání a navrácení se k Němu. Nikdo neříká, že cesta svatosti je snadná. Pavel, muž, který napsal přes polovinu Nového Zákona, mluví o neskutečné tíživosti hříchu a o boji za správné volby.

Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.  Římanům 7:18-19

Potřebuješ znát dobrou zprávu. Kristus zaplatil za tvoje hříchy. Je zde jednoduchý plán pro tvůj hřích, který není o hanbě, vině či odsouzení. Je to snadné vyznání, pokání a odpuštění. Není nic, co bys mohl udělat, abys mohl zaplatit za svoje hříchy. Ježíš to již zaplatil na kříži.

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 1. Jan 1:9

Přemýšlej nad tímto:

Během toho, co se blížíme ke konci druhého týdne, udělej si čas, abys Hospodinu vyznal své hříchy a učinil pokání. Napiš si všechny věci, ve kterých se necítíš dobře. Někdy jen to, že je sepíšeš na papír, ti je více objasní. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *