PŮST 2017 – DEN DESÁTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-44

Dneska se podíváme podrobněji na návrat k první lásce a podíváme se na to, s čím mnoho lidí bojuje: autorita, nezávislost, tvrdohlavost a očekávání, že si budeme svým vlastním pánem, který si rozhodne mezi intimitou a nebo oddělením se. Lukáš 7 objasňuje, co to znamená vydat se, je to jeden z největších zázraků, který ti Bůh dá. Přichází to pouze, když se pokoříme a rozhodneme se podřídit se Boží autoritě za každou cenu.

 

Ježíš šel s nimi. Když již byl nedaleko od jeho domu, poslal k němu setník své přátele, aby mu řekli: “Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo, a můj sluha bude uzdraven.  Vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky; řeknu-li některému: „Jdi“, pak jde; jinému: „Přijď“, pak přijde; a svému otroku: „Udělej to“, pak to udělá.

 

” Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel, a řekl: “Pravím vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru.”Když se ti, kteří byli posláni, vrátili do domu, nalezli toho [nemocného] otroka zdravého.

Lukáš 7:6-10

 

Mnoho lidí nezískává Boží nejlepší, protože mají problémy s autoritami. Víme, že první hřích měl co do činění s autoritou. Lucifer byl v ráji a s třetinou andělů se postavil proti Bohu a snažil se Ho svrhnout. Satan byl v nebi na druhém místě! Chtěl být číslem jedna a nechtěl stát pod Boží autoritou. Písmo mluví o tom, že Adam a Eva byli postaveni do zahrady v Edenu a měli všechno, co si jenom dokážeme představit. Bůh se staral  o každou jejich potřebu, dokud byly pod Jeho záštitou… pod Jeho autoritou. “A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.” Genesis 2:16-17 Adam a Eva se rozhodli vyjít z Boží autority.

 

Pokud zůstanete v tom, kam vás Bůh vložil, Bůh pod tebe vloží mnoho věcí, nad kterými budete mít autoritu. Chtěl bych, abyste rozuměli slovu autorita, pochází to ze slova autor-Bůh a on je také autorem autority.

 

Přemýšlej nad tímto:

Měl jsi problémy s posloucháním autorit ve svém osobním životě?

Cítíš, že máš problém s některými autoritami, o kterých víš, že tě odvádějí od vztahu s Bohem?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *