PŮST 2017 – DEN DEVATENÁCTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Jsou před námi poslední tři dny půstu. Modlím se, aby tato cesta měla pro vás obrovský význam. Bohu na vašem životě záleží. Byli jste jeho nápadem a miluje vás daleko víc než si dokážete představit. Ale je tu ještě ten druhý, satan, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Podvádí a snaží se tě rozptylovat. Stejně tak jako Petr, když šel po vodě, jeho útok přichází ve chvílích největšího úspěchu. 

Možná zažíváš zázračné věci ve svém životě, vidíš Boží požehnání, jak se projevuje mocným způsobem a vidíš Boha jak mocně hýbe věcmi ve tvém životě. Rád bych tě ale varoval, protože velmi často tohle jsou chvíle, kdy přichází bouře. Je to nepřítelova snaha odvrátit tvé oči od Ježíše a odvrátit tě od věcí, do kterých tě Bůh povolal.

Všimněte si Petra, jak se nechal rozptýlit, nebylo to démony, ďáblem, peklem, nechal se rozptýlit větrem. Vítr je přirozená věc, ale ďáběl si jí může použít, aby tě omezil, zabránil ti něco udělat, jednoduše tě omezil. Ďábel tě nezničí, ale snaží se tě rozptylovat a svádět den za dnem.

Vítr je největší přirozenou silou. Co nám často nejvíc brání, jsou právě přirozené věci. Věci jako jsou placení účtů, uspěchaný životní styl, každodenní povinnosti. Starosti o vlastní život. Musíme být opatrní, aby nás právě tyto každodenní povinnosti neodváděly od duchovních věcí.

Je velice snadné dovolit přirozeným věcem, aby nás rozptylovaly, když tento půst skončí, ta bitva o naši pozornost bude pokračovat. V okamžiku, kdy odložíme Boží slovo, které Ježíš říká a začneme se zaměřovat na přirozené věci, ztrácíme duchovní moc. Je to ve větru. Vítr je to, co nepřítel používá.

Přemýšlej nad tímto:
Co ti ve skutečnosti brání, abys dělal to, pro co jsi povolaný?
Pokud je satanův plán tě rozptylovat, kde jsi nejvíce zranitelný?
Jaké jsou věci, které můžeš udělat, aby ses vyhl pádu do těchto pastí?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *