PŮST 2017 – DEN DEVÁTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

 

Součástí navrácení se  k Hospodinu, tvé první lásce, je navrácení se do církve (sboru) a tvé zapojení se v Božím domě. V knize Numeri 22 můžeme vidět mocný příběh. Bileám byl najatý, aby proklel to, co Bůh požehnal. Byla mu slíbená skvělá odměna, ale přesto to odmítl. Řekl: “I kdyby mi Balák dal všechno zlato a stříbro, které je v jeho paláci”, tak přesto by odmítl proklít ty, kteří byli Bohem požehnáni.

 

Musíme si uvědomit, že Boží lid je ochraňován a je požehnaný! Tento příběh o Bileámovi nám říká, že nepřítel nemůže proklít to, co Bůh požehnal. Ale bude se snažit nenápadně se vetřít bez toho, aby sis ho všiml. Bude se tě snažit vytlačit zpod Boží ochrany a požehnání. Tohle je ten důvod, proč je tak důležité nechodit pouze po Božích cestách, ale jít ve společenství Jeho lidu, protože sám to nezvládneš.

 

Bůh tě postaví na místo, kde ti může žehnat a nepřítel ví, že dokud budeš pod ochranou Božího domu, tak nemůže zničit tvůj život. Když vystoupíš z Boží autority, kterou Bůh ustanovil pro tvůj život, to je ta chvíle kdy na tebe zaútočí.

 

Přemýšlej nad tímto:

Jsi napojený na sbor?

Jak bys hodnotil své církevní zkušenosti na škále od 1 do 10? Uvědom si, zda naplňuje tvé potřeby a zda jí skutečně miluješ.

Co potřebuješ, aby tvůj přístup ke sboru byl více pozitivní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *