PŮST 2017 – DEN DVACÁTÝ PRVNÍ

Screenshot 2017-01-28 15.28.12

Před 21 dny, jsme se vydali společně na tuto cestu s jediným cílem: “Navrátit se k Němu”

“Avšak i nyní je Hospodinův výrok: Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem. Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Přídavná a litá oběť patří Hospodinu, vašemu Bohu. “ Joel 2:12-14

Mluvili jsme o konceptu navrácení se k Němu svým srdcem, svou myslí, předložením toho všeho pod kříž. V druhém týdnu jsme mluvili o mnoha překážkách a zátarasách, které se nám nepřítel snaží stavět do cesty, aby nás odvedl od Ježíše skrze rozličné rozptýlení a podvody. Ve třetím týdnu jsme mluvili o návratu k tomu pravému záměru a nalezení naší pravé identity v Ježíši – to byl další způsob návratu k Němu.

Dnes oslavujeme cestu. Přicházíme dnes k Pánu, pravděpodobně trochu hubenější než když jsme začínali, ale vděčnější za to, co jsme získali. Dejte si pozor až se budete navracet k normálnímu jídlu a k masu. Nejezte příliš rychle, příliš mnoho, aby vám nebylo nevolno. Nebyla to ani tak fyzická výzva, ale spíše duchovní cesta. Neopusťte to, co jste získali a dovolte, aby to byl nový začátek: “všeho nového” namísto konce určitého období. Je to začátek a jsme vděčni, že můžeme být součástí vaší zkušenosti. Jste milovaní. Máte úžasné poslání. Ježíš vás přivede v pravý čas na správné místo, kde vás pomaže. Bůh je s vámi a získali jste nový nástroj k růstu. Používejte ho moudře a pravidelně. Vstupte do Boží milosti.

Přemýšlejte nad tímto:

Uchopte tuto prorockou Biblickou pasáž do nového startu.

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. Izaiáš 61:1-3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *