PŮST 2017 – DEN DVACÁTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

PŮST 2017 – DEN DVACÁTÝ

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Věřím, celým svým srdcem, že Duch svatý hledá lidi, kterým by mohl svěřit zjevení týkající se budoucnosti. Lidi, kterým může svěřit sdílet tyto poselství. Ale předtím, než se tohle může stát, musíme porozumět tomu, že veškeré zjevení pochází od Ducha svatého. Proto Bible říká: “Ale jak je napsáno: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ 1. Korintským 2:9

Jeden z překladů říká: “Boží neskutečná zásobárna je tak úžasná, že věci, které má naplánované pro život, jsou daleko lepší než nejdivočejší představy.” Představ si ty největší věci, které by se mohly stát a uvědom si, že Duch svatý má ještě větší věci skryté, které ještě nejsou zjevné. Jeho touhou pro tebe je, abys viděl ty věci a uchopil je. Nemůžeme tyto věci vidět, dokud nám je neukáže.

Modli se, abys mohl být pokřtěn v Duchu svatém, protože ty potřebuješ obecenství s Duchem svatým. Požádej Ducha svatého, aby ti dal zjevení o tvém manželství, pokud jsi ženatý, nebo aby ti ukázal zjevení ohledně tvých dětí, pokud máš děti. Zjevení ohledně tvé služby a tvého povolání přichází, protože On má skryté věci, o kterých ani nevíš, že bys jich byl sám schopen.

Pokud šplháš dostatečně vysoko za Bohem, On otevře okna a ukáže ti věci, které nejsou viditelné z tvého výhledu. Bible popisuje Noemovu archu, že měla tři patra. Věřím, že je to symbolické a že to můžeme srovnat s tímto půstem. Když se postíš, tak dostáváš svůj vztah s Bohem do vyšší úrovně. Bůh k tobě mluví věci, které by ti normálně nesvěřil. To je důvodem, proč mnoho křesťanů nedostává zjevení o tom, jaký je Boží plán pro jejich život. Zůstávají na samém dně své víry. Je to jako žít na zápraží svého vlastního života. Ale pokud se budeš snažit šplhat víš, je tu oblast v Duchu, kdy se nebe otevírá a Bůh zjevuje Jeho plán a Jeho záměr pro tvůj život.

Bůh ti chce dát zjevení o tom, kdo jsi a kým můžeš být, když Jeho Duch bude nad tebou. Tento půst byla cesta na vrchol hory do míst hlubšího zjevení a porozumění. Nepřestávej usilovat! Ptej se Ho na své otázky. Udělej si čas a poslouchej Jeho hlas a medituj nad Jeho slovem.

Přemýšlej nad tímto:

Zamysli se nad tím, jak jsi vyrostl za posledních 20 dní.

Jaké byly nejdůležitější věci, které jsi slyšel, že ti Pán říká?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *