PŮST 2017 – DEN JEDENÁCTÝ

Screenshot 2017-01-18 17.56.05

 

Vítejte v 11 dni, jsme v polovině 21 denního půstu. Několik posledních dní jsme se zaměřovali na věci, které nás odvádějí od plného návratu k Ježíši. Můžeme se rozhodnout, že se mu chceme plně vydat, ale musíme také odstranit bariéry: pýchu, sobeckost a nezávislost, která nás může oddělit od Boha. Potřebujeme zbořit zdi, které nám mohou zabraňovat v návratu k Bohu, nehledě na naše nejlepší úsilí. Tyto zdi pýchy a nezávislosti musí být nahrazeny jedinou věcí, která je dokáže překonat a to poddáním se. Je potřeba pokora, abys mohl poddat svou vůli pod Jeho vůli. Písmo nám říká:

“Avšak i nyní je Hospodinův výrok: Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením.”

Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem.

Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Přídavná a litá oběť patří Hospodinu, vašemu Bohu. Joel 2:12-14

Roztrhnout své roucho, bylo v písmu vyjádřením mimořádné a nekontrolovatelné emoce, převážně smutku, teroru či hrůzy. Je to v písmu popisováno jako součást truchlení. Bylo to používáno pouze v období hlubokého emočního nepokoje. Joel zde nezakazuje používání tohoto extrémního vnějšího chování do té míry, do které to jde ruku v ruce s vnitřním jednáním. Roztrhnout své srdce nás vede ke skutečnému pokání a zbavení se hříchu a lásky k hříchu. Jinými slovy, tvé zážitky s Bohem by se měly skutečně dotýkat tvého srdce. Měly by vést do hlubokého rozhodnutí dát pryč všechno ostatní a následovat Boha celým svým srdcem.

Přemýšlej nad tímto:

Co tento koncept roztrhnutí svého srdce pro tebe znamená na duchovní úrovni?

Pokud by se satan snažil vytvořit oddělení mezi tebou a Bohem, na co by se zaměřil?

Pokud víš tohle, tak víš místo, kde jsi nejvíc zranitelný, co budeš dělat proto, aby ses ochránil od těchto útoků či oklamání?   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *