PŮST 2017 – DEN OSMNÁCTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

DEN OSMNÁCTÝ

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Řekl jsem: Ach, Panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jen mládenec. Hospodin mi řekl: Neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikáži, mluv. Neboj se jich, protože já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, je Hospodinův výrok.  Jeremiáš 1:6-8

Pokud se pořádně podíváš, tak zjistíš, že jsou všude kolem nápovědy týkající se tvého úkolu. Zjistit, jaký máš úkol pro Boží království, je kriticky důležité. Máš hodnotu! Pokud měl hodnotu Jeremiáš, tak jí máš i ty. Předtím, než jsi byl v lůně své matky, už tě Bůh znal a povolal tě ke svému úkolu. On má plán a záměr pro tvůj život. Docela dobře nám jde vidět povolání druhých lidí a toho, co by druzí měli dělat, vidět jejich potenciál, ale sami v sobě to nevidíme. Říkáme tomu pokora, ale ve skutečnosti je to duch zastrašování a náš strach, který nás nutí cítit se nedůležití. V Božích očích jsi ceněný a hodnotný, On tě znal, dávno předtím než jsi byl v lůně své matky.

Prvním krokem v hledání povolání je porozumět tomu, že Bůh k tobě může mluvit. Musíme si uvědomovat, že Bůh stále ještě dnes mluví a neustále povolává lidi, aby byli součástí záměrů Nebeského království. Mluví skrz bohoslužby, skrz kazatele, promlouvá skrze okolnosti, skrz další lidi a vždy promlouvá svým Slovem. Musíš se naučit poslouchat Boží hlas. To je to, jak vkládá své sny do tebe! On k tobě bude mluvit.

Přijde mi vtipné, když lidé říkají: ”Přihlásil jsem se na kurz, jak slyšet Boží hlas.” Když zavolám své matce a slyším její hlas na druhé straně, tak jednoduše poznám, že je to ona. Nepotřebuji se přihlásit na kurz rozlišování jejího hlasu. Když znáš Boha, tak znáš i Jeho hlas. Je to tak jednoduché a tak důležité. Učíš se znát Jeho hlas tím, že s Ním trávíš čas a nasloucháš Mu. Čím víc posloucháš, tím snadnější pro tebe bude poznat Boží hlas. Jeremiáš začíná kapitolu rčením: “Slovo Hospodinovo ke mně přišlo a říkalo…” Slovo mluvilo k Jeremiášovi a to Slovo mluví i dnes, poslouchej Ho. On ví, jak k tobě mluvit.

Pravý úkol od Boha ukáže tvojí odevzdanost a tvé limity. Bude větší, než jsi ty sám a dá ti pocit, že toho nemůžeš dosáhnout. Nezaměřuj se, ale na své slabosti, Bůh se oslavuje ve tvých slabostech. Bůh říká: “ „Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dokonává ve slabosti.“ 2. Korintským 12:9

Nebyl jsi vybrán náhodou. Byl jsi stvořen za účelem a pro Jeho slávu. Začni věřit, že tvé povolání není o tvých schopnostech, ale daleko víc o tvém odevzdání se. Není to tvá zodpovědnost… je to tvá reakce na Jeho schopnosti.

 

Přemýšlej nad tímto:

Ohodnoť si úroveň toho, jak znáš své povolání v Kristu od 1 do 10. (10 je, že znáš naprosto své povolání a 1 znamená, že vůbec netušíš, že nějaké povolání máš)

Ohodnoť svou schopnost slyše Boží hlas od 1 do 10. (10 znamená, že slyšíš Boží hlas jasně a zřetelně a 1, že si ho nikdy neslyšel)

Co si myslíš, že po přečtení dnešního zamyšlení můžeš udělat, aby ses přiblížil číslům 10?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *