PŮST 2017 – DEN OSMÝ

Screenshot 2017-01-15 08.36.59

V Lukáši v 15 kapitole je příběh marnotratného syna, který se ptá svého otce na své dědictví. Náš hlavní hrdina byl ještě v domě svého otce se svým starším bratrem. Potom co obdrželi dědictví, tak do mladšího z bratrů vstoupil neklidný duch. Tento bratr odešel a utratil všechno své dědictví marnotratným životem.

Když Bůh mocně požehná a dá nadpřirozenou prosperitu, tak někteří lidé s ní dokáží pracovat a jiní ne. Buď nás to přivede blíž k Bohu a zakotvíme se v Něm a v Jeho domě, a nebo nás to naopak odtáhne pryč a zneužijeme Boží požehnání.

Práce nepřítele je, že se nás snaží dostat z Božího domu a z Jeho záměrů, protože když nás dostane z Otcovi ochrany, tak nám může vzít všechno, nejenom naše finance, ale i naší reputaci, naše jméno a naše svědectví o Ježíši. V těchto posledních dnech musíme být na pozoru a zůstávat v Božím domě, kde je Jeho láska, pokoj, bezpečí a požehnání… jako jednotlivci i rodiny.

Možná si věrným členem sboru a chodíš do církve každý týden. Takže přebývat v Božím domě pro tebe není těžké. Přesto bych tě chtěl vyzvat, abys to posunul ještě na vyšší úroveň. Téma tohoto týdne je, navrať se ke mně. Často můžeme být věrní, tím že chodíme do Božího domu, ale být nevěrní, že nebereme v potaz jeho autoritu, autoritu pastora a nebo dokonce naprostou autoritu Ježíše Krista. Na povrchu děláme vše, co je správné a každý kdo se na tebe podívá, je přesvědčen, že ano. Ale ty víš ve svém srdci, že jsou tu oblasti, ve kterých se plně nepoddáváš. Tvé hříchy nejsou viditelné pro každého, ale Bůh je vidí. Ať se ti to líbí, nebo ne nezáleží na tom, jak dobré děláš skutky, oblasti, které se nepoddaly vytvářejí oddělení se, které ti nedovoluje se dostat blíž k Němu a k Jeho záměrům.

Hospodin ti říká, tyhle jednoduché slova: “Poddej se mi, navrať se ke mně. Mám pro tebe milost. Mám pro tebe slitování a mám pro tebe odpuštění.”

Tolik lidí je schopné citovat Jeremiáše 29:11 “Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím,  je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.” To co potřebujeme je, přečíst si celou kapitolu, hlavně část, kde se mluví o moci přiblížení se k Němu a vydání CELÉHO svého srdce jemu. Můžeme zde vidět zaslíbení, kterého si většina lidí nevšimne.

Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.

 

Přemýšlej nad tímto:

Mluví k tobě příběh ztraceného syna?

Jsou ve tvém životě věci, které jsi ještě plně neodevzdal Bohu?

Tam kde právě jsi, vydej se Bohu zcela. Poslouchej Jeho hlas, co ti dnes chce říct.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *