PŮST 2017 – DEN PATNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-22 17.00.08

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Tento týden, začínáme proces návratu k našemu záměru a povolání. Bůh má plán pro tvůj život! Kým jsi a proč tu jsi?

Čím víc nalezneš Boha a čím víc Boha poznáš, tak tím lépe zjistíš, kým jsi, proč tu jsi a poznáš jaký je záměr tvého života. Mojžíš byl oddělený od jeho židovských bratrů a tak mu Bůh mohl dát schopnost jednat s faraonem. Bůh potřeboval někoho, aby šel k faraonovi a řekl mu: “Nech můj lid jít!” Mojžíš se nebál k němu jít, protože před ním stál už mnohokrát. Klíč k poznání kým jsi, je poznat Boha takového, jaký je. Lidé, které si Bůh použije, jsou lidé, kteří závisí na Něm. Čím méně znáš Boha, tím víc je tvůj život zmatený a tím více ztrácíš svou cestu.

Bůh tě učinil, abys byl člověkem, který mění životy! Vloží tě do situací, které jsou pro tebe unikátní. Postaví tě na místa, kam nepostaví tvé kamarády. Bůh vyjmul Mojžíše z Egyptského otroctví a postavil ho do místa, kam nikoho z jeho blízkých nepostavil. Tohle Mojžíše vyzbrojilo správnou mentalitou, kterou mohl využít, aby mohl jednat s faraonem. Všimni si toho, Mojžíš musel získat správnou mentalitu, aby mohl být použitý Hospodinem. Aby si mohl Bůh Mojžíše použít, tak ho vyvedl z jedné situace a uvedl ho do druhé situace a jiného duchovního prostředí.

Je úžasné, když se můžeš v životě obrátit a říct si: “Protože jsem tímto prošel, tak jsem připraven na toto. Nerozuměl jsem v tu dobu tomu, ale teď už tomu rozumím. Pokud bych tím neprošel, tak bych nebyl osobou, kterou jsem teď a neměl bych takovou víru a přemýšlení, které teď mám. Bůh mě provedl tím vším, aby mě pro tohle připravil!”

Během toho, co budeš dělat inventuru toho, čím jsi v životě prošel, všechy ty dobré a špatné věci, tak pokud budeš otevřený Hospodinu, tak ti ukáže nápovědy k tomu, co chce abys do budoucna dělal. Neprošel jsi těmi situacemi bez důvodu.

Přemýšlej nad tímto:

Chvíli se zamysli nad tím, jaké jsou tvé největší zážitky v následujících oblastech tvého života: ve fyzické, vztahové a profesní oblasti, v oblasti úspěchů i pádů a ostatních.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *