PŮST 2017 – DEN SEDMNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

To kde stojíš ve svém životě je kriticky důležité pro tvoji efektivitu a úspěch.

“ale vyhledejte místo, které Hospodin, váš Bůh, vyvolí ze všech vašich kmenů, aby si tam učinil jméno a tam přebýval, a tam choď.  Tam přinášejte své zápalné oběti a obětní hody, své desátky a dary pozdvihování svých rukou, své slíbené a dobrovolné oběti i prvorozené ze svého skotu a bravu. Tam jezte vy i vaše rodiny před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se ze všeho zisku svých rukou, protože ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Nejednejte tak, jak tady dnes jednáme my, kdy každý dělá to, co je správné v jeho očích, neboť jste dosud nevešli do odpočinutí a do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Až přejdete přes Jordán a budete sídlit v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do dědictví a dá vám odpočinek od všech vašich okolních nepřátel a budete bydlet v bezpečí, pak na místo, které Hospodin, váš Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budete přinášet všechno, co vám přikazuji: Své zápalné oběti, své obětní hody, své desátky, dary pozdvihování svých rukou a všechno nejlepší ze svých slíbených obětí, jež jste slíbili Hospodinu. Budete se radovat před Hospodinem, svým Bohem, vy i vaši synové, vaše dcery, vaši otroci, vaše otrokyně i Lévijec, který je ve vašich branách, protože s vámi nemá podíl a dědictví. Měj se na pozoru, abys nepřinášel své zápalné oběti na jakémkoliv místě, které si vyhlédneš, ale jenom na místě, které Hospodin vyvolí v jednom ze tvých kmenů, tam přinášej své zápalné oběti, tam dělej všechno, co ti přikazuji.” Deutronomium 12:5-14

Vypadá to, jakoby Bůh zdůrazňoval, že nemůžeš jít kamkoliv chceš, dělat si co sám chceš jen proto, že to tak cítíš. Pokud jsi Božím dítětem, tak On má plán pro tvůj život. Má plán který nepadne. Mnohokrát lidé bojují s odporem pohnout se k novým věcem, nebo dokonce na místo, které Bůh pro ně připravil. Chtějí si žít tam, kde jsou a ve své pošetilosti si dělat to, co sami chtějí. Jiní, zase čekají a ihned bez rozmyslu skočí po nejlepší nabídce nebo finančním zisku.

Viděl jsem lidi, kteří byli skutečně zapojeni a napojeni na svou církev, ale opustili jí, protože jim někde nabídli víc peněz, pokud se přestěhují. Musíme si pěstovat citlivost na Boží hlas nehledě na okolnosti. Pokud tě Bůh volá na nové místo, často tomu bude předcházet skutečné nepohodlí, na místě kde jsi. Být na správném místě znamená smrt pýše a citlivost na Ježíšovi kroky v našich modlitbách.

Přemýšlej nad tímto:

Cítíš se, že jsi na správném místě ve svém životě, to kde žiješ, ve svém povolání, církvi a přátelství?

Pokud je v některé z těchto oblastí odpověď ne, jsi ochotný přinést tyto oblasti před Pána a dát mu svolení, aby tě uvedl do míst, které pro tebe vyvolil?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *