PŮST 2017 – DEN SEDMÝ

 

Věděl jsi, že radost je pro tebe, jako následovníka Ježíše Krista, tvým právem? Ve skutečnosti v Nehemiášovi 8:10 se píše: “Radost Pánova je mojí silou.” Tvou SILOU! Nepřítel se snaží, aby ses cítil zbitý a odsouzený kvůli věcem, které jsi udělal  v minulosti. Snaží se ti ukrást Bohem dané právo k radosti. Všichni se musíme skrýt do Jeho ran z Golgoty. Všichni jsme se od něj vzdálili. Všichni jsme se postavili proti Boží autoritě v našem životě. Ale i tak jsme získali požehnání, protože naše hříchy byly odpuštěny.

 

Žalm 32 je úžasným příkladem mocné Boží milosti a mluví o ceně, kterou zaplatil:

“Blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. Pak jsem ti svůj hřích oznámil; svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem: Vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu. A tys sňal vinu mého hříchu.” Žalm 32:1-2,5

 

Mnoho křesťanů nerozumí moci Boží milosti. Je jim odpuštěno a směřují do nebe, ale myslí si, že musí sami zaplatit cenu, za to co udělali, jsou smutní a ubíjejí sami sebe. Mnoho z nich cítí odsouzení po celý jejich život, ale nic nemůže být tolik vzdáleno od pravdy.  Protože milost vítězí! Dokud však si to neuvědomíš a nepřijmeš, tak dovoluješ nepříteli, aby ti kradl tvou radost. Žalm 51 to popisuje na ještě vyšší úrovni:

 

“Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a vskrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které jsi zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha!”

 

Přemýšlej nad tímto:

Jak bys hodnotil svou radost od 1 do 10?

Co by pomohlo tomu, aby ses mohl přiblížit 10?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *