PŮST 2017 – DEN ŠESTNÁCTÝ

Screenshot 2017-01-13 16.44.41

DEN ŠESTNÁCTÝ

Výňatek z biblické příručky 21 denní půst od Jentezena Franklina

Vize je mocná Bohem daná věc. Mnoho lidí si zaměňuje cíl za vizi. Není nic špatného na tom mít cíle, ale vize není cíl, který jsme si stanovili v naší mysli. Správná vize pochází od Boha. Je to něco, co Bůh vložil do tvého ducha.

Vize je něco, co Duch Svatý vložil do tebe a říká: “Tohle je to, čeho můžeš dosáhnout! Tohle chci abys dělal. Tohle je mé povolání a můj sen a má vize pro tvůj život.” Je vždy větší než to, co si myslíš, že můžeš sám dosáhnout. Je vždy větší, než co dovolují tvé schopnosti, abys sám dosáhl bez pomoci Ducha svatého.

Mnoho z nás přichází na místo, kde si nejsme jistí a začínáme se ptát: “ Stane se to vůbec?” Začneš doufat, přát si, modlit se: “Pane já toužím, aby se to stalo.” Co je potřeba udělat, je přehoupnout se z pozice doufání do pozice víry. Když se přesuneš z doufání, že se to stane do víry v to, že se to stane, stane se to, tvá víra to přeskočí a ty budeš vědět, že Bůh to učiní! Duch tě povede, abys vstoupil do něčeho většího než bys sám vstoupil.

Co je tvá vize? Co je to, za co Bohu věříš? Je něco, za co se modlíš v skrytosti, protože ani nemáš odvahu o tom někomu říct? Chtěl bych tě vyzvat, abys věřil za nemožné věci, že jsou možné. Polož svůj sen před Pána a dovol Mu, aby ten sen vzal a utvořil z něj něco úžasného. Víra je tím klíčem.

Přemýšlej nad tímto:

Pro co dýcháš? Je tu vize, kterou ti Pán ukázal?

O co by ses pokusil, kdybys věděl, že nemůžeš neuspět?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *