PŮST 2017 – DEN ŠESTÝ

Screenshot 2017-01-13 16.44.41

Hellen Kellerová byla slepá žena, která dosáhla plnosti. Jednou se jí zeptali: “Myslíš, že existuje něco horšího než se narodit slepá?” Její odpověď byla: “Ano, narodit se zrakem, ale bez vidění (vize).” Jaké mocné a úžasné stanovisko. Je mnoho lidí, kteří ztratili své vize. Je spoustu lidí, kteří neví, kam směřují. Víš, kam směřuje tvůj život?

V Markově evangeliu je příběh muže, který byl slepý:

“ Pak přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepého a žádali ho, aby se ho dotkl. Ježíš uchopil ruku toho slepého, vyvedl ho z vesnice, a když plivl do jeho očí a vložil na něho ruce, tázal se ho: “Vidíš něco?” On vzhlédl a říkal: “Vidím lidi, vidím je jako stromy, a chodí.” Pak opět vložil ruce na jeho oči a on prohlédl, jeho zrak byl obnoven a viděl všechno zřetelně. A poslal ho domů se slovy: “Do vesnice teď nevstupuj (ani to nikomu ve vesnici neříkej)!” Marek 8:22-26

Tento muž měl vizi. Bible mluví o tom, že ten muž viděl lidi jako stromy, ale nemohl jasně vidět. Jeho vidění bylo zastřené jakoby v mlze. Potom udělal Ježíš něco, co jsem nikde jinde nenašel. Dotkl se ho podruhé. Byl tu druhý Ježíšův dotek a v momentě, kdy Ježíš položil svou ruku na oči toho slepého podruhé, Bible nám říká: “že viděl jasně.”

Pokud si nedáš pozor, tak budeš spokojený, když dostaneš obecnou vizi, ale ne jasné vedení v tom, co máš konkrétně dělat. Zjistíš, že se sám sebe ptáš: “Kde to jsem?” Jaký je Boží plán pro můj život a pro mou rodinu? Jaký je Boží záměr pro můj život? Máš vizi, ale je nejasná, neostrá. Nevíš, kam směřuješ a nejsi si jistý, kde ve skutečnosti máš být.

Vždycky nejdříve přicházejí zkoušky (těžkosti) předtím, než přijde nadpřirozená Boží změna. Můžeš se dostat do situace, kdy tvá tolerance k danné situaci přetekla a ty se cítíš, že už nemůžeš snést nic víc. Ale velmi často je to o tom, projít určitou těžkostí, abys mohl získat změnu ve své situaci. Jsi v období zkoušek? Možná se dnes ptáš: ”Bože, proč se to dítě nikdy nezmění? Proč se naše manželství nezlepší? Proč nemáme průlom ve financích?” Bůh tě má právě na tom místě, kde tě chce mít. Procházíš tězkostmi, abys mohl získat Boží vítězství.

Je zde něco, čemu se říká druhý dotek a ten klíč je, že se musíš stát tak hladový, abys řekl: “Pane, první dotek byl skvělý, vážím si toho, že jsi mě zachránil a dal jsi mi světlo, které jsem nikdy předtím nezažil. Ale teď ti sloužím a potřebuji, aby ses mě dotkl podruhé, abys objasnil mé vize. “

 

Přemýšlej nad tímto:

Jak bys vysvětlil koncept druhého dotyku svými vlastními slovy?

Co znamená fráze, být v Pánově přítomnosti, pro tebe samotného?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *