PŮST 2017 – DEN TŘINÁCTÝ

screenshot-2017-01-11-10-59-22

 

Modlitba, trávení času v Písmu a zapojení se do sboru jsou tři hlavní kroky návratu k Ježíši. Dalším velkým krokem je každodenní osobní čas uctívání.

Když dovolíme starostem tohoto světa a radostem tohoto věku, aby se staly důležitějšími než trávení času s Ním, dovolujeme nepříteli, aby získal oporu a jeho přítomnost se zvětšuje. Bůh nás neopustil, to my jsme opustili Jej. Abychom vytvořili atmosféru, která bude přitahovat Jeho přítomnost, musíme se obmýt Jeho krví a Jeho Slovem. Naše uctívání se líbí našemu Otci, cítí se dobře v pravém uctívání, které je z našich srdcí. Nikdo Ho nemůže uctívat za nás. Naše uctívání je speciální, unikátní a vychází z našeho osobního vztahu s Ním. Požaduje po nás svatý a neposkvrněný životní styl, abychom byli schopni přicházet do Jeho přítomnosti a byli jsme schopni slyšet Jeho tichý hlas. Serafíni si zakrývají obličeje, což je projevem pokory. Zakrývají si nohy, jako symbol oddělené posvěcené cesty. Dvě křídla používají k létání, to představuje uctívání, které nás vznáší z prachu, abychom mohli vidět věci z Jeho perspektivy.

“V roce,  kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech: Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali, a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy!” Izaiáš 6:1-3

Dnes máme tolik nástrojů, které nám pomáhají vyznat naší lásku a oddanost našemu Bohu, ale hudba není nezbytná potřeba pro uctívání. Spousty lidí se nedotýká hudba a mohou se cítit odcizeni, když na našich uctívacích shromážděních omezujeme uctívání na písně, které zpíváme. Uctivání, jak ho můžeme vidět v různých definicích, je vyjádřením úcty a adorace, což se může dít slovy a nezávisí na tom, jestli jsme vůbec něco zazpívali. Ať už je pro tebe uctívání skrze hudbu, slova nebo jiný úkon, je to důležité pro tvůj vztah se Svatým Bohem. Je to součástí požadavků na naší víru, abychom mohli stát před mocným Bohem.

Přemýšlej nad tímto:

Popiš své porozumění uctívání, předtím než si započal tento půst.

Změnil se tvůj pohled na uctívání po přečtení tohoto oddílu?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *