PŮST 2018 – DEN ČTRNÁCTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-44

Jak se mám vypořádat s lidmi, kteří mému půstu nerozumí?
Mnoho lidí kolem nás vůbec nerozumí biblickému smyslu půstu a vlastně ani nechtějí. Pohodlí je dnes pravidlem a porušování pravidel a norem ve společnosti se ne vždy vyplácí. Rádi si žijeme pohodlně a bezpečně bez vyrušování neznámými a novými věcmi. Nejjednodušší je vlastně vůbec nikomu o půstu neříkat. A když se nad tím zamyslíš, vlastně ani není potřeba to někomu říkat. Půst je věcí jen mezi tebou a Bohem. Vše je to snaha, dostat se k němu blíž. Je to chvála Pánu celým duchem, duší i tělem (1. Tesalonickým 5:23). Když se dokážeme postit s naprostou upřeností na Krista, zažíváme ho na úplně jiné, nové úrovni. Tím, na co bychom se měli soustředit, je, jak moc je vlastně důležité hledat Boha. Na tom vše záleží. A hlubší vztah s Ním bude tvým požehnání ve všech oblastech tak, jak si to ani nedokážeš představit. Když se postíš, modlíš a čteš Jeho Slovo, čekej na Něj a buď citlivý k Jeho tichému hlasu. Snaž se, abys vnímal Jeho přítomnost a chodil s Ním. Bible ti říká, jak se máš během půstu chovat:
„Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“ (Matouš 6:16-18)
Teď je řada na tobě! Naše dobrodružná 21 denní výzva tě změní duchovně i fyzicky, hledej Ho a On tě k sobě ještě více přiblíží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *