PŮST 2018 – DEN ČTVRTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-44

Proč bych se měl postit?

K půstu máme několik různých důvodů. Především je to cesta, jak usilovat o Boží blízkost. Potřebuješ, aby Bůh promluvil do situace ve tvém životě? Hledáš, jak se s Ním znovu setkat? Brání ti něco dosáhnout v životě věcí, které jsou pro tebe důležité? Co třeba duchovní moudrost, vedení či uzdravování? Potřebuješ ZÁZRAK? Kolikrát už jsi v životě byl na rozcestí nebo ještě hůře, na mrtvém bodě? Půst tě vede k intimitě s Bohem, k opravdovému vztahu a ke slyšení Jeho hlasu. Stáváš se citlivějším k Jeho projevům. A tato intimita, tento vztah s Bohem je tak mocný!

Bůh s námi mluví mnoha různými způsoby. Může k tobě promlouvat skrze čtení Bible, studium Písma a rozjímání nad Jeho Slovem. Může se tě dotýkat i skrze druhé lidi, rozhovor nebo jen skrze pouhou chválu, kterou si poslechneš cestou do školy či do práce. Ať je to jakkoliv, díky postu jsi citlivější na Boží přítomnost. Jsi citlivější na zvuk Jeho hlasu a On mluví. Když se postíš, dáváš Bohu najevo, že Ho potřebuješ. Dáváš mu prostor, aby ve tvém životě mohl jednat, a vyjadřuješ touhu být Mu blíž.

Přemýšlej o všech biblických postavách, o kterých je psáno, že se postili: Mojžíš, David, Elijáš, Ester, Daniel, prorokyně Anna, Pavel a Ježíš Kristus, Syn Boží. Proč to dělali? Potřebovali slyšet Boží hlas. Potřebovali změnu, posun. Věděli, že vyčerpali všechny své prostředky. Potřebovali zázrak!

Mojžíš sepsal Desatero přikázání, když se postil 40 dní. David prosil Boha, aby mu uzdravil dítě. Ester potřebovala, aby se Bůh zastal Židů, kterým hrozilo vyhlazení. Poté, co se Daniel postil, ve snu k němu promluvil anděl a ujistil ho o tom, že Bůh si ho oblíbil a že se o něho také postará. Pavel se postil za moudrost a porozumění.

Vidíš se v tom? Jaká hora, která potřebuje odstranit, se nachází ve tvém životě?

V Matoušově evangeliu, 6:16-18, mluví Ježíš o půstu. Říká, že půst má probíhat ve skrytu před lidmi, ale slibuje, že Bůh, který vidí i v skrytu, ti odplatí!

Dnes tě tedy povzbuzuji a vyzývám. Poddej se, obětuj a podvol Bohu. On má veliké plány!

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *