PŮST 2018 – DEN DESÁTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-44

Jak spolu souvisí půst a vyslyšené modlitby?

Po týdnu půstu se možná ptáš, jak tě vlastně půst a modlitby za tu dobu přiblížily k Bohu. V Bibli máme hned několik příkladů, které nám dávají odpověď naprosto jistě: ano, je tu určitá spojitost mezi modlitbami a půstem, kterou sám Ježíš sdílel se svými učedníky. V Matouši 9:21 Ježíš učí: „Tento druh démonů nemůže být vyhnán jinak, než modlitbou a půstem.“ Ačkoliv mluvil o nadpřirozených věcech, používání půstu a modlitby je naprosto nezbytné, jak o tom mluví Boží Slovo. Ježíš káral učedníky za jejich nevíru a pochybnosti. Hledání Boha skrze půst a modlitbu vyvrací pochybnosti a vzdaluje je od tvé mysli. Pomáhá nám to také rozumět, jak důležité je spoléhat se na Boží Slovo jako na Boží pravdu.

Odříkání se jídla nám pomáhá soustředit se při modlitbě více na Boha. V Bibli vidíme, že když se lidé postili, Bůh odpovídal na jejich modlitby. Podívejme se do Ezdráše. Ezdrášův úkol byl znovu vybudovat chrám v Jeruzalémě. A byly chvíle, kdy to bylo naprosto zdrcující. On ale udělal toto: „Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a On se dal pohnout našimi prosbami.“ (Ezdráš 8:23) Když si přeješ vzdát se jídla pro to, abys hledal Boha celým svým srdcem, On ti odpoví. Sledujme tři věci, za které se Ezdráš postil: „…abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti i všechen svůj majetek…“. Bez Božího vedení jsi přenechán pouze svému rozumu a nejlepšímu mínění a snadno se můžeš dostat do průšvihu, ze kterého se nejde vyhrabat jen tak. Bůh nechce, abys slepě následoval budoucnost a pouze doufal v to nejlepší. On slibuje: „Volej ke mně a odpovím ti, oznámím ti veliké a skryté věci, které neznáš.“ (Jeremjáš 33:3) Jak Ježíš učil učedníky, Ezdráš hledal Boha v modlitbě a půstu a stejně tak bychom měli i my, zvlášť když se nacházíme v nelehké situaci nebo zkoušce.

Pamatuj, že Bůh sám je Otec. Toto je jisté: když Ho žádáš jako Jeho dítě, On jedná ve tvém životě. Ezdráš se postil a s ním ostatní kněží a modlili se „pro své děti“, za další generaci Izraele a za další kněží, kteří Izrael povedou. On věděl, že to není jen osobní modlitba, ale Boží touha. Samuel se stal jedním z nejdůležitějších proroků Izraele díky modlitbám jeho matky Chany. Společenství modliteb a půstu, ve kterém Samuel vyrostl, mu pomohlo vyrůst ve vztahu s Bohem a také díky tomu viděl mnoho vyslyšených modliteb.

Ezdráš se dále modlil za „všechen svůj majetek“. Bůh se stará o běžné záležitosti našich každodenních životů, i o ty finanční. Když nemáš zaměstnání a jedinou možností je obchodní sklad, bylo by moudré probrat to nejprve s Bohem, než uděláš poslední rozhodnutí. Bůh ti dá mnohost a bohatství, ale jen pokud je tvé srdce v souladu s Jeho. Pokud jsi poslušný duchovním zákonům dávání, Jeho vůle a tvá touha se úžasně střetnou.

Možná už jste někdy slyšeli, že půst je povinností každého křesťana. Pamatuj, že jako každá další duchovní snaha, je půst hlavně o přiblížení se k Bohu a upevnění vztahu s Kristem. Splněné prosby a zodpovězené modlitby jsou výsledkem pevného vztahu s Bohem a stejnými touhami, jako má On. Pokořením se v půstu a modlitbě podřizuješ i své touhy těm Jeho.

Plány, které pro nás Bůh má, jsou dobré a můžeme se spolehnout, že toto se nikdy nezmění. Občas se liší to, o čem my máme představu, že je dobré, a co Bůh považuje za dobré. Půst a modlitba ale mohou překlenout tento rozdíl. A Bůh vyslýchá naše prosby, které jsou v souladu s Jeho vůlí. Bůh jedná, když jsou naše srdce spojena s tím Jeho. Bohu dělá velkou radost, když s námi může mít společenství a může vyslýchat naše modlitby. Tak hledej Boha celým srdcem, v půstu i modlitbě. A věz, že tím, jak se přibližuješ Bohu, On proměňuje tvé potřeby v hojnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *