PŮST 2018 – DEN DEVÁTÝ

unnamed-5-1024x305

Co se děje v neviditelném světě, když se postíme a modlíme? 

V našem duchovním životě jsou chvíle, kdy nám přijde, že nebesa mlčí. Opravdově prosíme nebeského Otce, aby to změnil, a odpověď je skrytá, jako kdybychom byli ignorováni. Zatímco zápasíme, aby naše víra byla pevná a pravá, ve skrytu přemýšlíme, jestli si Bůh náhodou jen tak nehraje s naším srdcem a potřebami. Nejsi jediný, kdo kdy měl takové myšlenky. Bible nám vypráví příběh o otci, jehož syn byl sužován zlými duchy už od dětství. Tento muž toužil vidět svého syna vysvobozeného. Žádal učedníky, aby mu pomohli a vyhnali zlé duchy. Ti ovšem neměli víru na to, aby démony vyhnali. Tento příběh nalezneme v Markově evangeliu 9:25-29:

„Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!“ A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho my nemohli vyhnat?“ Odpověděl jim: Tento druh démonů nemůže vyjít jinak, než skrze modlitbu a půst.““

Není pochyb, že Bible mluví o modlitbě a půstu jako o zbrani, kterou bojujeme v duchovním světě. Daniel to věděl. Pavel to věděl. Ježíš to věděl. A ty to také MUSÍŠ vědět. Ve tvém životě jsou věci, které se nezmění jen krátkou, drobnou modlitbou před spaním. Musíš s nimi bojovat skrze půst a modlitby. Tato kombinace je nezbytná k porážce duchovních mocností, které v životě máš. A tvůj fyzický čin strádání – půst – hýbe Božíma rukama ve tvůj prospěch.

Potřebuješ uzdravení? Posti se. Potřebuješ vysvobození? Posti se. Potřebuješ průlom? Posti se.  Potřebuješ zdravé manželství? Posti se. Potřebuješ, aby se tvé svévolné dítě vrátilo domů? Posti se. Potřebuješ finanční pomoc? Posti se. Chceš v životě více pokoje? Posti se.  Chceš více radosti? Posti se.  Chceš vědět, jaký má život smysl? Posti se. Půst uvolňuje jha ve tvém životě, jak se píše v Izajáši 58:6 : „Toto je půst, který si přeji: Rozvázat pouta ničemnosti, uvolnit řemeny jha a propustit utlačované na svobodu, zpřetrhat každé jho.

Bůh tě vyzývá, abys žil lepší život, svatý život. Život, který ti určil On sám. Můžeš zůstat lhostejný, nebo můžeš POVSTAT a zahnat ďábla zpět tam, kam patří. Žij vítězně. Sni odvážně. Miluj vášnivě. Zaútoč silně. Půst je tvá vstupenka k životu v Jeho MOCI, životu, který jsi hledal. Přidej se ke hnutí půstu!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *