PŮST 2018 – DEN DVACÁTÝ

screenshot-2017-01-10-19-03-05

Proč se mi zdá, že během půstu čelím více odporu a pokušení než jindy?

Už jsme skoro na konci půstu a ano, může se ti zdát, že ses doopravdy šplhal na vysokou horu. Některé dny ses cítil (alespoň doufám) mladší a plný života, jako bys šel jarní loukou jednoho překrásného, slunného dne. Jiné dny (jsem si jist) ses cítil, jako by ses vlekl hrozným údolím, hladový, vyčerpaný, jen ses snažil přežít den a popravdě… chtěl jsi všechno skončit. Pravdou je, že my všichni prožíváme chvíle, kdy jsme nahoře a vše je dobré a pak najednou chvíle, kdy jsme dole a nic nás netěší, nezávisle na tom, zda se zrovna postíme nebo ne. Ale tentokrát to má nějaký smysl! Už jsi skoro na konci a já ti slibuji, že poslední den bude ten nekrásnější a nejslunnější den, tak to nevzdávej!

Proč se mi zdá, že během půstu čelím horám odporu, problémů a zkoušek? Jsem jediný, kdo tohle zažívá?

Povzbuzuji tě, aby ses zaměřil na to, kam až jsi zatím došel, co všechno už jsi dokázal. Krása půstu a modliteb je v tom, že když je vše kolem nás houpavé (chvíli skvělé, chvíli hrozné), můžeme se lépe podívat na to, jak Bůh v těchto obdobích působí v našich životech. Co Bůh chce, abychom viděli, cítili a naučili se za těchto okolností? Jak moc si zasloužíme průlom? Jak moc mu důvěřujeme, když čelíme odporu?

Odpor přichází, ale Bůh je větší. „Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit.“ (Žalm 147:5)

Já se postím už léta a můžu říct, že ne vždy mi toto pomáhá zvládnout půst psychicky. Naučil jsem se ale čelit odporu z trochu jiného úhlu. Jako Boží dítě cítím, jak mě On posilňuje, abych mohl čelit tolika horám odporu, a s vírou jim přikázal, aby se pohnuly (Matouš 17:20). Občas je nejtěžší mít pod kontrolou celou situaci a emoce. Jakmile ale pochopíš, že to není tvou, ale Jeho silou, budeš schopen jít dál a dál, budeš moci čelit odporu sebevědomě!

„Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.“ (Izajáš 40:29-31)

Pamatuj, když Satan pokoušel Ježíše, první věcí, kterou řekl, bylo: „Pokud jsi syn Boží…“. Pokud? Zůstaň pevný ve své identitě Božího dítěte. Máš nebeského Otce, který vše vidí a Jeho Duch v tobě zůstává. Není důvod, proč se bát. Půst od tebe strach bere.

„Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?“ (Římanům 8:31)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *