PŮST 2018 – DEN DVANÁCTÝ

Screenshot 2017-01-24 09.14.15

Co mohu udělat, aby mé duchovní zážitky během půstu byly co nejsilnější a nejlepší?

To je skvělá otázka a velmi důležité téma. A tato otázka úzce souvisí s další otázkou níže položenou. Aby byl tvůj zážitek během půstu co nejlepší, doporučuji ti, aby sis dal pauzu od všech vedlejších zastávek v životě, které jinak poutají tvou pozornost.

Spolehnutí se je definováno jako závislost na něčem nebo důvěra v něco nebo někoho. Vzpomeň si, kdy jsi naposledy ztratil mobil. Pamatuješ si ten pocit zoufalství a úleku, který byl spjat s tou obdélníkovou věcí? Jakou závislost sis vytvořil? Teď si vzpomeň, kdy sis naposledy zapomněl vzít Bibli na nedělní shromáždění do církve nebo kdy sis zapomněl přečíst ranní ztišení. Vyvolala v tobě tato ztráta stejné pocity jako ztráta toho obdélníkového předmětu?

Jedna z věcí, o kterou nás připravily moderní technologie je schopnost komunikovat otevřeně s ostatními lidmi i s naším Pánem a Spasitelem. Bývali jsme zvyklí obětovat čas s přáteli či rodinou, jen abychom se viděli s jedním důležitým člověkem, abychom sdíleli malý moment, zašli si na večeři, dali nebo přijali radu, zahráli si hru, probrali určité téma a užili si společnost druhého člověka bez rozptýlení. Dnes velká většina lidí kontroluje display, přidává příspěvky, sdílí a zkrátka postuje, tweetuje, lajkuje, sharuje, pinuje, taguje, emailuje, scroluje a bloguje radši, než potkává lidi tváří v tvář. Když nás technologie stály osobní vztahy s lidmi stejnými, jako jsme my, co nás to muselo stát ve vztahu k nebeskému Otci?

Druhá Korintským 6:14-18 říká:

„Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: „Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ „Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se,“ praví Pán, „a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami.““

Bůh nás povolal, abychom byli jiní, než jaký je svět, máme „vyjít z jejich středu a oddělit se…“. Můžeš to udělat během této doby, kdy se postíš, skrze modlitbu a chválu nejvyššího Boha. Konec konců, Bůh chce mít intimní vztah s každým svým dítětem. Půst, modlitby a chvála jsou klíčové při tvé cestě půstem a i pro tvůj osobní vztah s Bohem.

Technologie a zábava se mohou stát naším chrámem. Chrámem, na který se spoléháme více než jeden na druhého a také více, než na nebeského Otce. Může nás to pokoušet, rozptylovat a může nás to odvádět pryč od Božího slibu. Dát si pauzu od sociálních sítí, rádia, televize, různých aplikací a třeba i koukání na filmy je moc dobrý způsob, jak omezit rozptýlení tak, aby ses mohl soustředit na Pána. Připomíná mi to jednu píseň, na kterou si vzpomenu vždy, když mě něco rozptyluje. Ta píseň se jmenuje „Pozvedni oči k Ježíši (Turn Your Eyes Upon Jesus)“:

Obrať svůj zrak k Ježíši,
Pořádně se podívej do jeho nádherné tváře
A věci ze světa najednou budou podivně matné
Ve světle Jeho slávy a milosti.

Jeho Slovo tě nezklame, jak slibuje,
Věř Mu a vše bude dobré,
A pak vyjdi do světa, který umírá,
Zvěstovat Jeho spásu!

Vezmi si svou Bibli a studuj Písmo. Udělej si čas a chval Ho. Najdi si čas na modlitbu.

Zkrátka, zaměř svou pozornost. Vyjdi z jejich středu a odděl se od svého běžného života, dokonce i od přátel, jen na čas. Odděl si čas na toužebné hledání, ale i na naslouchání. Dej svému Pánu povolení vzbudit tě uprostřed noci nebo velmi brzo ráno. A když to učiní, i kdyby to bylo ve tři ráno, vstaň a modli se, vstaň a naslouchej. Buď pohotový pro Pána. Pamatuj, spolehnutí se je definováno jako závislost na něčem či někom a jako důvěra v něco nebo v někoho. Dovol, aby byl tento čas modliteb a půstu časem spolehnutí se na Hospodina, Ježíše Krista a Jeho Slovo. Když přenecháš Ježíši místo ve středu svého života, budeš na něj spoléhat, tvůj duchovní zážitek bude ten nejlepší a nejsilnější, jaký v tomto životě vůbec lze mít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *