PŮST 2018 – DEN JEDENÁCTÝ

Screenshot 2017-01-16 07.31.36

Co to znamená “zacílit” svůj půst?

Během půstu je velmi dobré zapisovat si myšlenky a modlitby, které si později můžeme přečíst. Až bude rok 2018 u konce, můžeš se ohlédnout, jak moc ti Bůh během roku díky tvému půstu žehnal.

Tady je několik jednoduchých definicí slova „zacílit“ nebo „cíl“ (target). Mohou ti pomoci na tvé cestě půstem.

1) Cíl je značka, na kterou máme střílet. Cílem půstu je pokořit sami sebe, abychom měli více Jeho přítomnosti. Čti si své zápisky, poznámky, které pro tebe mají nějaký smysl, výpisky z kázání nebo text písně nahlas jako vyznání, jako pravidelnou modlitbu. Mluv s Bohem, veď s ním rozhovor. A potom se zaměř na cíl – jen poslouchej. Buď připraven psát si poznámky, protože On BUDE mluvit.

2) Cíl je něco nebo někdo označený v boji jako místo pro útok. Tímto tvým cílem jsi ty sám. Napadni sám sebe. Jaká tvá součást ti brání v intenzivnějším hledání Boha? My sami jsme často tím, co brání požehnání, aby přišlo do našich životů. Vydej během svého půstu svou sebestřednost Bohu a uvidíš, jak On bude jednat s věcmi, které jsou ve tvém životě sobectvím.

3) Cílem může také být předmět výčitek a kritiky. Žádej během půstu Boha, aby ti ukázal veškeré neodpuštění, které v životě máš. Aby ti zjevil každý nevyznaný hřích, kritiku nebo náboženského ducha, kterého v sobě máš a který brání Duchu Svatému, aby pracoval se tvým srdcem. Zacil nelítostně neodpuštění a hřích a Bůh se přiblíží a dá ti pokoj, jaký jsi nikdy nepoznal.

4) A na konec, cíl je něco nebo někdo, kdo má být rozvíjen, vylepšován. My jsme cíle, které mají být pozitivně ovlivněny tímto půstem, ale stejně tak i Bůh. My během půstu přijímáme více Jeho přítomnosti a On se k nám přibližuje a dává nám více své lásky, světla, odpuštění a také nás uvádí do svého dokonalého plánu pro naše životy.

Už jsi o více než týden blíže k tomu, kdo miluje tvé srdce a duši, ke Stvořiteli vesmíru. Tímto tě povzbuzuji. Bůh se o tebe stará, zajímá se o tebe. Pamatuj, každý projev poslušnosti je pozvánkou do hlubší intimity s Bohem.

Bože, náš Otče, děkujeme Ti za tuto příležitost, zaměřit se na Tebe a stát se Tvým cílem. Přiblížit se k Tobě a jít po Tvé cestě. Ježíši, Ty jsi tu se mnou, se svou zázračnou mocí, Ty jsi Immanuel. Nikdy mě neopustíš, nikdy mě nezklameš, nikdy se mě nezřekneš. Amen.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *