PŮST 2018 – DEN PÁTÝ

marble_stock_texture_for_you_by_budgie

Co ve mně vidí Bůh, když se postím?

Někteří lidé by obětovali pro dosažení své vysněné práce mnoho. Sbalili by rodinu a přestěhovali by se klidně přes půl republiky, jen kdyby se objevila ta správná nabídka. Někteří lidé by usilovali o druhého člověka tak dlouho, dokud by se nedal uprosit na první rande. Ale kolik z nás si v životě udělá čas, abychom přes všechnu svou zaneprázdněnost usilovali o Hospodina?

To je ovšem to, co děláš právě teď, během svého 21 denního půstu. Když se postíš, vydáváš „své tělo v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu“ (Římanům 12:1). Bůh hledá ty, jejichž srdce jsou Mu opravdově, plně oddána. Bůh si všímá tvého rozhodnutí – zasvětit se mu a odepřít část sebe sama v usilování o Jeho přítomnost. Když se postíš, ženeš se za Bohem a On vidí, že pokořuješ sebe sama a jsi mu opravdově poddaný.

Otázkou dnešního dne je: Co ve mně vidí Bůh, když se postím?

Bůh ví, co pro nás jídlo v běžném životě znamená a je si moc dobře vědom touhy po jídle, které naše tělo má. Ví, jak moc si jídlo dokážeme užívat, a ví, že mnohokrát je pro nás jídlo i příležitostí být s kamarády, rodinou nebo spolupracovníky. Slavíme narozeniny, výročí, máme společná setkání na večeřích – a toto vše se točí kolem jídla. Když se postíme, nevzdáváme se jen jídla, ale i určitých společenských událostí. Půst zkrátka říká Bohu, že chcete více být s Ním a méně být ve světě. On ale vidí, že opravdový vnitřní hlad může zahnat jen On. Rozhodl ses vzdát jídla. To je jedna z našich největších fyzických potřeb. Ale ty si jídlo odpíráš, protože opravdu toužíš být s Bohem a slyšet Ho. A On o tom ví a pomůže ti i s tvým fyzickým hladem. Chce naplnit to prázdné místo ve tvém srdci svým požehnáním a laskavostí. Upoutal jsi Hospodinovu pozornost zvláštním, speciálním způsobem.

Zvláštní oběť vede k nadpřirozenému zásahu a pozornosti. Pro trvalou změnu vnímání a plného prožívání Boží moci a ochrany Mu ovšem musíš uvolnit místo – ve svém srdci, v mysli a také na denním programu. Zaměř se na to, co je pro tebe důležité, prioritní. Ujisti se, že se nevzdáváš pouze jídla, ale že když je tvůj žaludek prázdný, obracíš se na Otce a vytváříš Mu místo pro zázraky, které pro tebe má připravené. Naše dočasné fyzické nepohodlí má duchovní odměnu v nebi.

Získal jsi Jeho pozornost. On se na tebe právě dívá. Polož Mu otázku, přednes svou prosbu… On slyší a poslouchá.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *